Ontwikkelkader Havenkwartier vastgesteld9 maart 2021

Op 2 maart is het ontwikkelkader voor het Havenkwartier door de Gemeenteraad vastgesteld. De BBR heeft de ontwikkelingen in de planvorming nauw gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Het gedoseerd toevoegen van woningen in het gebied kan als katalysator werken die de revitalisering van het gebied moet versnellen en versterken. Naar aanleiding van de bijeenkomsten hebben wij op bepaalde aspecten onze visie, maar ook een aantal zorgen geuit. Het gebied staat, net als de rest van de Plaspoelpolder, bekend om de goede bereikbaarheid. Het is belangrijk dat de infrastructuur voldoende aandacht krijgt voor, tijdens en na het ontwikkelproces.

Door de nieuwe ontwikkelingen zullen de verouderde gebouwen plaats maken of transformeren in locaties met een nieuwe functionaliteit en het gebied vitaliseren. Hierdoor kunnen flinke stappen worden gemaakt om het ondernemersklimaat in het gebied te verbeteren.