Profiel

De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat

Visie en strategie zijn gericht op

 • versterking van de onderlinge band van de leden 
 • belangenbehartiging ten behoeve van de leden


Versterking onderlinge band

 • Door tweemaandelijkse bijeenkomsten, doorgaans bij één van de leden. 
 • Berichten op de BBR website en sociale media met nieuws, relevante informatie over bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid e.d.
 • Themabijeenkomsten zoals over herstructurering, duurzaam ondernemen, veiligheid, gebruik van sociale media e.d.


Belangenbehartiging

 • Belangenbehartiging wordt vooral verwezenlijkt door structureel overleg met B&W en fractievoorzitters van de politieke partijen. 

  Dit overleg heeft tot doel dat de politiek steeds doordrongen is van het belang van de ondernemers in de gemeente.
   
 • Overleg met ambtenaren van de diverse afdelingen binnen de gemeente en de Provincie.


Overleg met verwante organisaties

 • Structureel overleg met verwante organisaties, zoals VNO-NCW West en andere bedrijvenverenigingen in de regio.  


Wat levert dat op?

Uit de enquete, die is uitgevoerd door de BBR onder leden en niet leden, is gebleken dat men veel waarde hecht aan belangenbehartiging. Resultaten zijn behaald o.m. op het gebied van bereikbaarheid, revitalisering van de bedrijvenparken, veiligheid en duurzaamheid. De veiligheid op de Rijswijkse bedrijvenparken is door inspanning van de BBR uitstekend te noemen. De Rijswijkse bedrijven­parken beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen en wordt gewaarborgd door per kwartaal overleg met Politie, Brandweer en Handhaving. Daarnaast wordt ook regelmatig een schouw op de parken uitgevoerd.