Profiel

De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat

Visie en strategie zijn gericht op

 • versterking van de onderlinge band van de leden 
 • belangenbehartiging ten behoeve van de leden


Versterking onderlinge band

 • Door tweemaandelijkse bijeenkomsten, doorgaans bij één van de leden. 
 • Berichten op de BBR website en sociale media met nieuws, relevante informatie over bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid e.d.
 • Themabijeenkomsten zoals over herstructurering, duurzaam ondernemen, veiligheid, gebruik van sociale media e.d.


Belangenbehartiging

 • Belangenbehartiging wordt vooral verwezenlijkt door structureel overleg met B&W en fractievoorzitters van de politieke partijen. 

  Dit overleg heeft tot doel dat de politiek steeds doordrongen is van het belang van de ondernemers in de gemeente.
   
 • Overleg met ambtenaren van de diverse afdelingen binnen de gemeente en de Provincie.


Overleg met verwante organisaties

 • Structureel overleg met verwante organisaties, zoals VNO-NCW West en andere bedrijvenverenigingen in de regio.  


Wat levert dat op?

Er worden resultaten behaald op het gebied van bereikbaarheid, revitalisering van de bedrijvenparken, veiligheid en duurzaamheid. De veiligheid op de Rijswijkse bedrijvenparken is door de inspanning van de BBR, in nauwe samenwerking met de Politie Rijswijk, uitstekend te noemen.

De Rijswijkse bedrijven­parken beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Deze certificering wordt gewaarborgd door kwartaal overleg met Politie, Brandweer en Handhaving. Jaarlijks wordt er een nauwkeurige schouw uitgevoerd door het bestuur van de BBR.