Bestuursvergaderingen

Het BBR bestuur vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Door leden in te brengen onderwerpen kunnen schriftelijk bij de secretaris aangemeld worden.

Regelmatig is er ambtelijk overleg van de BBR secretaris met de Gemeente en de Provincie. Met het college van B & W in Rijswijk en het bestuur van de BBR is elk kwartaal overleg. 

Het bestuur van de BBR is ook vertegenwoordigd in: Hoogheemraadschap Delfland, VNO / NCW West, Businessclub Rijshaeghe en de stuurgroep Veiligheid van de gemeente Rijswijk.

Aankomende vergaderingen

5 junBestuursvergadering
28 augSchouwfietstocht + Bestuursvergadering
2 oktBestuursvergadering
20 novBestuursvergadering