Contact

Belangen Bedrijven Rijswijk
Van Gijnstraat 22
2288 GB Rijswijk
Postbus 1184
2280 CD Rijswijk
info@bbr-rijswijk.nl

Bedrijfscontactpunt Gemeente Rijswijk

Huisvesting voor ondernemingen Ruimtelijk economische- en infrastructurele- (ontwikkelings-) plannen.
Informatie over gemeentelijke vergunningen
T 070 326 19 91
E bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl
W Bedrijfscontactpunt