De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat

De vereniging bestaat uit aangesloten bedrijven en instellingen die allemaal actief zijn in en om Rijswijk.

Visie en strategie zijn gericht op:
Versterking van de onderlinge band van de leden en belangenbehartiging ten behoeve van de leden.

Meldt u aan de voor eerstvolgende bijeenkomst:
BBR roept op tot herijking van de Toekomstvisie PPP

BBR roept op tot herijking van de Toekomstvisie PPP

Succesvolle bijeenkomst Best Western Plus Grand Winston

Succesvolle bijeenkomst Best Western Plus Grand Winston

BBR bijeenkomst bij Savarin verrassend

BBR bijeenkomst bij Savarin verrassend

Ondernemersmagazine voor Rijswijk

Ondernemersmagazine voor Rijswijk

Eerder verschenen