BBR roept op tot herijking van de Toekomstvisie PPP9 november 2018

Mede naar aanleiding van de uitkomst van de, onder de leden, recent gehouden enquête ‘Werken-Wonen’ heeft de BBR een advies naar de gemeente Rijswijk gestuurd. Hierin wordt opgeroepen om de bestaande randvoorwaarden tot ontwikkeling in de PPP opnieuw te bepalen. De huidige visie vraagt nu al om een herijking omdat een aantal belangrijke parameters zijn gewijzigd.

Het schrijven is terug te vinden via deze link