Verkeerde blauwe been5 maart 2020

Op de Rijswijkse bedrijventerreinen geldt een zogenaamde parkeerschijfzone. Bij (zo goed als) alle grenzen staan verkeersborden die het begin en het einde van een parkeerschijfzone aanduiden. Bij een parkeerschijfzone is parkeren buiten de vakken verboden. Als er een blauwe streep is aangebracht dan mag daar maximaal de tijd geparkeerd worden die op dat bord staat, veelal is dit max. 2 uur.

Er is in 2014/2015 het plan opgepakt om de parkeersituatie in de Plaspoelpolder te saneren en verduidelijken. Dit zou dan voornamelijk worden bereikt door de algemene parkeerschijfzone op te heffen. Daar waar behoefte zou zijn om kort te parkeren, worden deze parkeerschijfzones apart aangewezen. Het aantal parkeerschijfzones zou fors worden teruggebracht wat extra 'tijdsvrije' parkeerruimte zal creëren, waardoor de parkeerdruk daalt. Daarnaast zouden ook de witte kruizen voor uitritten onder loep worden genomen. Indien nodig blijven ze liggen en worden ze opgefrist en waar ze niet nodig zijn, worden ze verwijderd.

In tegenstelling tot het idee wat nu leeft binnen bijvoorbeeld de PPP kunnen deze blauwe zones in de huidige situatie nog steeds worden gehandhaafd. Lees: Je wordt bekeurd wanneer je parkeerschijf is verlopen. In de praktijk gebeurd dit in de meeste delen echter niet, maar het kan dus wel.

Als BBR zijn we voorstander van gedoseerde blauwe zones zodat de klanten die op bezoek komen bij de ondernemingen altijd 'even' kunnen parkeren. Wel gedoseerd en goed verdeeld over de bedrijventerreinen.

Laat je dus niet op je verkeerde blauwe been zetten!