Projectteam Plaspoelpolder17 maart 2021

Op 4 maart was de kick-off van het Project Plaspoelpolder. Onder aanvoering van het IPP (Industrieschap PlasPoelpolder) en samen met de gemeente Rijswijk en de BBR aan de slag in de Plaspoelpolder. Geen rapporten, niet nog weer een onderzoek maar direct concrete zaken oppakken. Zwerfvuil, herindeling blauwe zones en witte kruizen, strak onderhoud van het groen, signalering van ondermijning...etc.

Aanvullingen voor ons lijstje? Kom maar door!