Parkeerscan auto niet ingezet op bedrijfsterreinen15 januari 2019

De nieuw in gebruik genomen parkeerscan auto van de gemeente Rijswijk wordt alleen ingezet in gebieden waar een actieve parkeerregeling geldt. De blauwe zones en witte kruizen op de bedrijfsterreinen van Rijswijk worden niet gehandhaafd. De reden hiervoor is dat de locaties van de blauwe zones en witte kruizen gedateerd zijn. Ze zijn vele jaren geleden aangelegd en inmiddels is de situatie in veel gevallen veranderd. Zo zijn bedrijven verhuisd of verdwenen en zijn er nieuwe bedrijven gekomen. De medewerkers van handhaving hebben een volledige inventarisatie in kaart gebracht en die is in de zomer van 2018 helemaal nagefietst door de BBR en zijn er aanpassingen gemaakt. Het uitgewerkte plan tot aanpassing van de locaties van blauwe zones en witte kruizen ligt nu bij de afdeling stadsbeheer ter verdere uitvoering. Er is nog geen datum bekend wanneer dit z’n beslag krijgt.