Overleg BBR Bestuur & College van B&W4 maart 2020

Op vrijdag 6 maart a.s. overlegt jouw BBR bestuur met het college van B&W. Tweemaal per jaar is er overleg met de portefeuille houdende Wethouders en eenmaal per jaar met voltallige College en de Burgemeester. De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat en brengt onder andere door middel van deze overleggen zaken onder de aandacht van de gemeente die ondernemers nodig hebben en belangrijk vinden. Hoe beter het ondernemersklimaat hoe meer bedrijvigheid dit aantrekt. Meer bedrijvigheid betekent meer arbeidsplaatsen, meer reuring, meer mogelijkheden. Kortom een goed ondernemersklimaat is het antwoord op een hoop uitdagingen.

Recent lanceerde de gemeente het initiatief, ‘Ondernemers op de Troon’. Laat je stem horen, kom met ideeën en help mee Rijswijk Business verder te ontwikkelen.