Is de Plaspoelpolder (betaalbaar) goed digitaal bereikbaar?4 februari 2019

Dat is de vraag die menig ondernemer en ambtenaar zich regelmatig afvraagt.

Dit was voor de BBR reden om dit eens grondig te onderzoeken. In maart 2018 werd allereerst een provinciale subsidie aanvraag voor dit onderzoek ingediend en die werd toegekend. Vervolgens heeft de Stichting Digitale Bereikbaar het onderzoek uitgevoerd.
 
Bij de analyse van de data is het allereerst van belang te definiëren wat ‘goed’ en wat ‘betaalbaar’ is. ‘Gelukkig’ hebben we daar Brussel voor die daar een norm voor heeft vastgesteld van 30 Mbit/s downstream. Betaalbaar hebben we gesteld tussen de € 70,- en € 135,- per maand.

Lopende het onderzoek bleek dat een aantal marktpartijen ‘plots’ hun upgrade time table gingen versnellen. Alleen al het instellen van het onderzoek en het opvragen van de data bij de providers heeft ertoe geleid dat de Plaspoelpolder in korte tijd beter digitaal ontsloten is.

Uit het onderzoek blijkt verder dat nagenoeg de hele Plaspoelpolder betaalbaar digitaal bereikbaar is en vanaf augustus 2018 zelfs op een snelheid van minimaal 100 Mbit/s. Het is dan veelal wel over een zogenaamde koperlijn en niet via de glasvezel. 

Er zijn ook lokale (betaalbare) oplossingen aanwezig wanneer aansluiting op de glasvezel een vereiste is. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij het secretariaat van de BBR.

Conclusie luidt dat de Plaspoelpolder goed maar ook  betaalbaar digitaal bereikbaar is volgens de huidige norm. Dat is dan weliswaar niet altijd middels een sexy klinkende glasvezelkabel!  Maar toch een zeer belangrijke constatering en een basis voor een goed ondernemersklimaat.