Input economische strategie gemeente Rijswijk4 augustus 2020

De afdeling economische zaken van de gemeente Rijswijk heeft een video gemaakt waarin zij lokale ondernemingen vraagt input te leveren voor de economische strategie die ze aan het ontwikkelen is. 

De strategie richt zich op het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat met als doel het behouden en aantrekken van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Hiervoor zijn vier hoofdlijnen opgesteld: sterke netwerken, sterke gebieden, innoveren en verduurzamen en Rijswijk sterker profileren. 

Na de zomer zal er, door middel van (digitale) participatie en themasessies, input vanuit de ondernemers worden opgehaald. De ervaringen met dit soort sessies waren in het verleden niet altijd even positief vanuit het perspectief van de ondernemers. Aan met name de terugkoppeling en het verwerken van de geleverde input en energie van de ondernemers waren nog weleens mixed feelings. Er is ons nu verzekerd dat hier extra aandacht op wordt gevestigd zoals dit ook succesvol was tijdens een sessie omtrent de Heulweg/Delftweg.