Herinrichting Assenkruis8 augustus 2018

Onderdeel van de toekomstvisie Plaspoelpolder is een herindeling van het zogenaamde assenkruis (Diepenhorstlaan/Verrijn Stuartlaan). De BBR zit gelukkig al in een vroeg stadium aan tafel om de belangen van de ondernemingen te behartigen. Heeft u input of wensen neem dan contact op met het secretariaat

Op maandagmiddag 3 september staat er een informatiebijeenkomst gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Aanmelden kan via: www.rijswijk.nl/projecten/assenkruis/aanmelden