Geen extra ondersteuning voor Rijswijkse ondernemingen vanuit de gemeente3 augustus 2020

Het BBR-bestuur is de afgelopen maanden druk in gesprek geweest met de gemeente Rijswijk om, buiten de nationale regelingen, een extra lokale regeling te organiseren om Rijswijkse ondernemingen door deze moeilijke tijd te loodsen. Zo hebben we een huurondersteuningsfonds gelanceerd. Huisvestingskosten zijn, buiten de personeelskosten, één van de grotere kostenposten voor bedrijven. Het betrof hier geen subsidie maar een lange termijn lening tegen een nihil rentepercentage. Het voorstel was om een regeling in het leven te roepen die snel en praktisch uitvoerbaar was, zonder dat de bedrijven bedolven werden onder aanvraagprocedures. Daarnaast werden door deze regeling direct twee ondernemers geholpen (huurder en verhuurder). Helaas heeft het college van Rijswijk uiteindelijk besloten hier niet op in te gaan met als motivatie dat de landelijke regelingen, naar hun mening, al voldoende zijn.