BBR Community15 maart 2021

De BBR Community is nog steeds groeiende. Belangrijk om met elkaar verenigd te zijn en gezamenlijk uitdagingen op te pakken. Buiten de bestuursleden en ambassadeurs zijn alle leden de promotors van de vereniging. Hoe groter de onze club hoe meer slagkracht er ontstaat. Is je buurbedrijf nog geen lid? Enthousiasmeer dan om lid te worden, het secretariaat kan hierin ondersteunen. Iedereen die een lid aanbrengt ontvangt een leuke verassing!