BBR Ambassadeurs5 februari 2019

Op 1 februari jl. heeft het BBR bestuur twee ambassadeurs mogen installeren. Peter Rietbroek van Rietbroek voor Schoonhouden BV en Michel van Reijen van de NIWO zijn vanaf heden ambassadeurs van de BBR.

Natuurlijk zijn er al de oud bestuursleden en ereleden die het gedachtengoed van de BBR promoten maar met Peter & Michel wordt de voetstap vergroot. Beide heren zijn al vele jaren lid en geworteld in het Rijswijkse bedrijfsleven.

De BBR realiseerde in 2018 een mooie ledenaanwas (13%) en ook in januari sloten alweer acht nieuwe bedrijven aan.

Doordat het ledenaantal groeit, zijn we steeds beter op de hoogte wat er speelt op de Rijswijkse bedrijfsterreinen en bij de ondernemers.

Hierdoor worden de belangen breed behartigd, de onderlinge band versterkt en de kennis met elkaar gedeeld. Dit resulteert in een goed ondernemersklimaat.

Foto: Peter Rietbroek en Michel van Reijen