Addendum Toekomstvisie Plaspoelpolder31 mei 2019

Er is een concept Addendum Toekomstvisie Plaspoelpolder gemaakt. Op een aantal thema’s is de visie geactualiseerd. Dit moet verder uitgewerkt worden in ontwikkelkaders. Die zijn net zo belangrijk als de visie zelf. Het is nu opletten allemaal. Op dinsdag 28 mei is de eerste consulatie bijeenkomst georganiseerd met een ruime opkomst. Geef ons je feedback.