Platinaweg 10
2544 EZ Den Haag
088 898 92 94
www.uwv.nlUWV Werkbedrijf Haaglanden