Laan te Blotinghe 1
2282 NJ Rijswijk
070 399 69 96
www.tennisparkwelgelegen.nlTennispark Welgelegen