Prinses Irenelaan 236
2285 GC Rijswijk
06 41 18 73 36
www.stichting-ourhouse.nlStichting Our House

Stichting Our House is een door ouders opgezet woon/zorg initiatief met dagbestedingsmogelijkheden in Rijswijk, voor 15 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel autisme. Our House zal medio 2021 in Rijswijk Buiten in de wijk De Linden worden gebouwd. Stichting Our House is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI Status. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 leden. Doel: Het zonder winstoogmerk oprichten, beheren, exploiteren en in stand houden van een woonvoorziening Our House in de gemeente Rijswijk voor en ten behoeve van 15 bewoners met een verstandelijke beperking. Het verlenen van zorg, of het inkopen van zorg bij een erkende zorgaanbieder ten behoeve van de bewoners. Het behartigen van de daarmee samenhangende belangen van de bewoners. De integratie en acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking door midden in de samenleving van en gesitueerd tegens de grens van Rijswijk en Delft een wooninitiatief van Our House te hebben. Hierdoor kunnen bewoners van Our House en de woonwijken er omheen door middel van de stichting gezamenlijk een veel breder maatschappelijk verantwoord draagvlak creëren er ervan genieten; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.