Van Vredenburchweg 69
2282 SE Rijswijk
070 399 25 75
www.bonifatiusparochie.infoMuziek in de Bonifatius

Sinds 2004 zet de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk eenmaal per maand op zondagmiddag haar deuren open voor een concert in de serie MUZIEK in de BONIFATIUS. Deze concertserie biedt een podium voor optredens van (aankomende) musici en koren. De toegang is vrij. Na afloop van het concert is er een deurcollecte. De concertcommissie bestrijkt de onkosten uit de bijdragen van sponsoren, deurcollectes en subsidies. Op deze wijze biedt de concertcommissie een vorm van cultuur voor een zo’n groot mogelijk publiek.