Papyruspad 1
2283 HG Rijswijk
085 485 69 00
www.fonteynenburg.nlFonteynenburg

Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt sinds 1970 mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en daarbij mogelijk ernstige psychosociale problemen bij het leiden van een gewoon leven. Soms in combinatie met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving en forensische problematiek.

Ons begeleidingsaanbod stemmen we af op de wensen, behoeften en ervaringen van de cliënt. Het doel daarbij is steeds: het bieden van effectieve ondersteuning. Dit doen wij door krachtgericht, herstelgericht en presetatiegericht te werken. Deze ondersteunende begeleiding is altijd gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Cliënten werken met begeleiding aan een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid.