Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE Rijswijk
www.basament.nlBasament

Missie:
Het is de missie van BASAMENT om onderscheidend beter te zijn in het kundig meedenken, voorbereiden en  multi disciplinair begeleiden van nieuwbouw, renovaties en restauraties voor professionele opdrachtgevers.

Het nemen van actie als waardig vertegenwoordiger van een professionele opdrachtgever.

Het vooraf nadenken in het ondervangen van oorzaak & gevolg ter reductie van faalkosten.

Alles op basis van de kracht van het BASAMENT aan ervaringen!

Visie:
Bouwen en projectleiderschap gaat behalve over stenen, vooral over mensen.
Als planontwikkelaar - projectleider bouw je met mensen een inspirerend en kundig team om te komen tot de gewenste uitkomst in het vervullen van de Missie en Visie van onze opdrachtgevers!

Kernwaarden:
BASAMENT leidt als respectvol interim, pro actief een multidisciplinaire samenwerking in een bouwtraject vanaf het initiatief tot en met de oplevering en mogelijk vervolg onderhoud.
BASAMENT houdt van mensen, wij kunnen tenslotte meer dan “jij en ik”, het goede van het heden, gecombineerd in duurzame samenwerkingen en innovaties.

BASAMENT werkt graag met professionele en betrokken opdrachtgevers welke zich vanuit hun eigen passie en betrouwbaarheid hebben gemanifesteerd met hun eigen kwaliteiten.

BASAMENT staat voor service voor de klant, hard werken en sturen op individuele en team productiviteit, de nimmer aflatende wil tot verbeteringen, het neerzetten van een excellente reputatie door leiding te nemen in, en deel uit te maken van een groter geheel.

Positionering:
BASAMENT staat vanwege haar generalistische zijn en specialistische kennis onderscheidend in de wereld van nimmer aflatende veranderingen. BASAMENT verstaat de kunst en heeft de kwaliteit om als multidisciplinair generalist het proces op hoofdlijnen op te starten c.q. te bewaken, en weet als specialist inhoudelijk veel over details.

BASAMENT is behalve een adviesbureau vooral een denk en doe bureau!