Ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten hebben als doel de algemene cohesie tussen de leden te bevorderen en het onderling zakendoen te stimuleren. Daarnaast doormiddel van interessante sprekers en thema's kennisoverdracht en kennisdeling te faciliteren.

 

7 jul Zomerontbijt
1 sep Zomerborrel
12 sep Strandwalfestival
27 okt 6e Bijeenkomst