De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat

De vereniging bestaat uit aangesloten bedrijven en instellingen die allemaal actief zijn in en om Rijswijk.

Visie en strategie zijn gericht op:
Versterking van de onderlinge band van de leden en belangenbehartiging ten behoeve van de leden.

Meldt u aan de voor eerstvolgende bijeenkomst: