J.C. van Markenlaan 3
2285 VL Rijswijk
070 345 65 74
Website


3D-Connect

3D-Connect houdt zich bezig met het verbinden en connecties leggen die gerelateerd zijn aan arbeid, -P&O, -coaching en expertise in de breedste zin van het woord.

3D-Connect verbindt bedrijven die zoekende zijn naar oplossingen voor hun personeelsvraagstukken. Hierbij valt ook te denken aan het vervullen van vacatures en social return vraagstukken.

3D-Connect staat voor een pragmatische & projectmatige aanpak, eenmalig of “in-house” enz. dan wel wat passend is binnen uw organisatie om tot het juiste resultaat te komen.

3D-Connect is een nieuwe “markt-meeting-plaats”. Op deze manier zijn wij geen concurrent maar een toevoeging voor u als persoon en/of ondernemer.

Zoeken