Ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten hebben als doel de algemene cohesie tussen de leden te bevorderen en het onderling zakendoen te stimuleren. Daarnaast doormiddel van interessante sprekers en thema's kennisoverdracht en kennisdeling te faciliteren.

 

23 meiLedenbijeenkomst - BBR Golftoernooi
24 junLedenbijeenkomst - Lancering Rijswijk Business Magazine
2 julLedenbijeenkomst - Zomerontbijt
27 augLedenbijeenkomst - Zomerborrel
14 sepLedenbijeenkomst - Strandwalfestival
29 oktLedenbijeenkomst -
2 decLedenbijeenkomst - Eindejaarsreceptie