Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►

Lentelunch

De BBR


De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat.
1. versterking van de onderlinge band van de leden
2. belangenbehartiging ten behoeve van de leden.

Versterking onderlinge band


Overleg met de overheidOverleg met verwante organisatiesWat levert dat op?


Concrete resultaten zijn behaald op o.m. het gebied van bereikbaarheid, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, veiligheid en duurzaamheid. Door de BBR is in samenwerking met gemeente en stadsgewest het project vervoersmanagement opgezet, waarin is onderzocht welke maatregelen er genomen kunnen worden om de auto te laten staan en op een andere, effectievere, duurzamer manier naar het werk te komen.
De veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen is door toedoen van de BBR uitstekend te noemen. De BBR heeft de CBBR, de Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk, in het leven geroepen, die de permanente beveiliging van de bedrijventerreinen op zich heeft genomen. Veel leden van de BBR hebben zich bij de CBBR aangesloten. Ook beschikken de Rijswijkse bedrijventerreinen over het Keurmerk Veilig Ondernemen.