Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►

Ledenbijeenkomst


Volgende bijeenkomsten:


6 maartAlgemene Ledenvergadering
15 meiThema Duurzaamheid
3 juliZomerontbijt
28 augusutsThema wordt nog ingevuld
8 septemberStrandwalfestival
30 oktoberThema wordt nog ingevuld
11 decemberEindejaarsbijeenkomst