Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►

Keurmerk Veilig Ondernemen


Voor alle bedrijvenlocaties in Rijswijk is een keurmerk veilig ondernemen ontwikkeld, het KVO-B. In september 2015 is de certificering verleend voor de bedrijvenlocaties Broekpolder, Hoornwijck en Rijswijk Zuid. In oktober 2015 is voor de Plaspoelpolder opnieuw een certificering verleend op basis van de evaluatie en het bereiken van de doelstellingen uit de in 2003 verleende certificering.

Het belangrijkste element van het keurmerk en de daarop verleende certificering, is samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en het bedrijfsleven, die een basis vormt om alle aspecten aangaande de (brand)veiligheid gezamenlijk aan te pakken. Met een plan van aanpak wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid voor bedrijven en hun medewerkers. Van belang is een verdere uitbreiding van de deelnemers in de collectieve beveiliging. Voor bedrijven is het belang dat men zich bewuster met (brand)veiligheid moeten bezig houden.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid een veiligheidsscan te laten uitvoeren