Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►


Bex Beveiliging

Nieuwsbrief

Download hier de nieuwsbrief van 2010

Contact

Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk Rijswijk Veilig Ondernemen
Postbus 1184,
2280 CD Rijswijk.
Tel. 06 21 25 65 80
info@rvo-rijswijk.nl

Stichting CBBR


We willen ons veilig voelen en als we thuis zijn het gevoel hebben dat er gewaakt wordt over onze bedrijfslocatie. De alarminstallatie zal zijn werk doen als men probeert het bedrijfspand binnen te komen. Maar is het ingehuurde beveiligingsbedrijf of bent u zelf snel genoeg ter plaatse om inbraak en schade te voorkomen.

In 1994 is door de BBR, Belangenvereniging bedrijven Rijswijk, het initiatief genomen om tot een effectieve beveiliging op Rijswijkse bedrijventerreinen te komen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk, CBBR.De stichting CBBR is een publiek / private samenwerking van de gemeente Rijswijk, de brandweer Delft - Rijswijk, bureau Rijswijk van politie Haaglanden, het Industrieschap Plaspoelpolder en het bedrijfsleven, de BBR. Het project is zonder meer succesvol te noemen. De criminaliteit op de bedrijventerreinen is aanzienlijk afgenomen.

Surveillance


Het CBBR-beleid geldt op de eerste plaats fysieke collectieve beveiliging, in de vorm van de surveillance, in de avond en nacht en in het weekeinde. Het surveillanceteam, waarin ook een getrainde hond is opgenomen, controleert voortdurend in een aantal ronden de panden van de aangesloten bedrijven. Neveneffect is dat de surveillant ook de openbare ruimte extra in de gaten houdt en zaken signaleert. De aanrijtijd na een alarmmelding ligt binnen de vijf minuten.


Rustig doorslapen

Voorafgaand aan zijn ronde, meldt de surveillant zich bij het Rijswijkse politiebureau. Na afloop van de dienst meldt hij zich af en levert zijn surveillancerapport in. De oplossing die CBBR biedt, is zeker voor ondernemers van kleine bedrijven interessant: ze kunnen rustig doorslapen, wetende dat de surveillant calamiteiten afvangt’.


Dubbele alarminstallatie

Maar er is meer. De politie reageert pas op een alarmmelding na een double check. Dat betekent dat bedrijven hun alarminstallatie moeten aanpassen. Dat is een behoorlijke investering. Maar bij CBBR aangesloten bedrijven hoeven niet te investeren, omdat de surveillant de double check is’.


De uitvoering


De surveillance is in het bijzonder gericht op de locaties van de deelnemers. De surveillance wordt in nauwe samenwerking met de politie uitgevoerd. Hier geldt; dat de surveillance aanvullend is op die van de politie, nooit "ter vervanging van". Bij alarmmelding door de alarminstallatie van de deelnemer, kan de centrale die de alarmmelding ontvangt, direct de surveillanceauto bereiken. Onafhankelijk van de centrale, waarop het alarm van een deelnemer is aangesloten, treedt de surveillant op als 1e sleutelhouder, gedurende de tijden waarop de collectieve surveillance actief is. In de praktijk blijkt dat de surveillance binnen 5 minuten ter plaatse is, wat zeer preventief werkt.


Meer dan veiliheid alleen

De beveiligingsbeambte heeft ook tot taak rapport op te maken over ongewenste situaties in de openbare ruimte zoals straatverlichting, milieuvervuiling, vandalisme e.d. De Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk, CBBR, is een publiek /private samenwerking van gemeente Rijswijk, bureau Rijswijk van de politie Haaglanden, de brandweer Delft-Rijswijk, Industrieschap Plaspoelpolder en het bedrijfsleven (BBR). De surveillance wordt uitgevoerd door Bex Beveiling Exclusief.


Korting premies


CBBR heeft nu een stap verder gezet. Bestuurslid en assurantiespecialist Peter Hartevelt is, om voor de aangesloten bedrijven nog meer faciliteiten te creëren, met verzekeringsmaatschappijen het gesprek aangegaan. ‘Verzekeraars zijn bereid korting te geven op de premies voor onder meer inbraak-, brand- en molestverzekeringen onder de voorwaarden dat de onderneming deelnemer is in het collectief en is gevestigd op een KVO-terrein. Alle Rijswijkse bedrijventerrein hebben het KVO-B. Dat is te toetsen door de verzekeraars’. De kortingen kunnen oplopen tot 15 procent van de premielast. Ook de premies voor opstal-, bedrijfsschade- en inventarisverzekeringen plus computerdekking kunnen onder het arrangement worden gebracht. ‘Voor een beetje bedrijf is het totale besparingsbedrag dus, afhankelijk van aard en risicoprofiel van het bedrijf, al gauw enkele duizenden euro’s. De kortingswinst kan in bepaalde gevallen de bijdrage aan het CBBR overtreffen. Daarnaast speelt de CBBR-veiligheidsscan een rol bij de vaststelling van de premies’.

De collectieve beveiliging in Rijswijk draagt bij aan veiliger bedrijventerreinen. De constante aanwezigheid in de avond, nacht en de weekenden van een surveillanceauto op de bedrijvenlocaties heeft een grote preventieve werking. Info CBBR: cbbr@planet.nl