Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►

BBR bestuursvergaderingen


De BBR bestuursvergaderingen zijn elke 2e maandag van de maand. Door leden in te brengen onderwerpen kunnen schriftelijk bij de secretaris aangemeld worden.

BBRoverleg met de Gemeente Rijswijk


Regelmatig is er ambtelijk overleg van de BBR secretaris met de Gemeente.

Met het college van B & W in Rijswijk en het bestuur van de BBR is elk kwartaal overleg. Door leden in te brengen onderwerpen kunnen schriftelijk bij de secretaris aangemeld worden.

Het bestuur van de BBR is ook vertegenwoordigd in: Hoogheemraadschap Delfland, VNO / NCW West, Stichting Collectieve Beveiliging Rijswijk (CBBR), Commissie Bedrijf en Onderwijs (CBOR), stuurgroep Veiligheid van de gemeente Rijswijk.