Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►


Bijeenkomst Houthoff Training en Coaching

Oudejaars bijeenkomst

Het bestuur


Het bestuur van de BBR wordt gevormd door acht leden: Voorzitter, mr. Klaas Aantjes, Penningmeester,
Erik van der Sande, Secretaris, Paul Schepman, en bestuursleden, Peter Hartevelt, Sander Knijnenburg,
ing. Bouke Meekma, mr. drs. Astrid van Steenderen en Remco Zijlstra.


Onze doelstellingen


Doelstelling extern

Vertegenwoordiging naar overheden, in het bijzonder het Gemeente- en regionaal-bestuur, de Kamer van Koophandel, zusterverenigingen, het Platform Bedrijvenverenigingen Haaglanden, publieke instanties en nutsbedrijven, werkgeversorganisaties, publiciteitsmedia en instanties met invloed op de bereikbaarheid, bewoonbaarheid en veiligheid van de omgeving.

Doelstelling intern

Bevordering van het ledencontact door algemene ledenbijeenkomsten en bijeenkomsten zoals een Winterlunch een Zomerontbijt, bedrijvenborrels bij een van de leden, die daarbij hun bedrijf aan de leden kunnen presenteren. Voorlichting aan de leden d.m.v. "themabijeenkomsten" over actuele onderwerpen, zoals parkmanagement, collectieve inkoop, veiligheid, collectieve beveiliging, nieuwe informatietechnologie, telewerken, Internet e.d. De BBR beschikt over een website, www.bedrijvenvereningrijswijk.nl met informatie over de BBR leden, de bedrijventerreinen, informatie over de gemeente Rijswijk, en regelmatig nieuws over zaken aangaande "bedrijvig Rijswijk". Een periodiek "BBR Bulletin" met verenigingsnieuws en relevante informatie voor de leden op gebieden als bereikbaarheid, vervoer, parkeren, inrichting bedrijventerreinen, renovaties, overleg met het college van B&W en nieuws van en over leden.