Leden zoeken
Als u een bepaalde naam zoekt, kunt u deze in onderstaand venster typen, daarna drukt u op "zoek". U krijgt vanzelf één of meerdere bedrijven die dit woord als naam of zoekwoord gebruiken. U kunt ook een lijst van alle aangesloten bedrijven en instanties oproepen door op "zoek" te drukken zonder iets in te vullen.
BBR bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 6 maart, 15.30 uur.
BBR ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
in ‘Vlietzigt’
Lees meer ►

Berichten
BBR vierde 50 jaar met de blik vooruit

Al 50 jaar worden de belangen van het Rijswijks bedrijfsleven behartigd door de BBR, Belangen Bedrijven Rijswijk.
Maar de BBR behartigt niet alleen de belangen maar organiseert ook zeer regelmatig bijeenkomsten met actuele thema’s.
Robotisering is ook een actueel thema, hoe staan we er voor in Nederland, wat zijn de aankomende ontwikkelingen, moeten we ons voorbereiden op vormen van robotisering. In de BBR bijeenkomst in de Rijswijkse Schouwburg werd in een mini congres hier uitvoerig bij stil gestaan. Arjo de Vries, manager innovatie bij Siemens schetste het beeld hoe bij Siemens wereldwijd wordt geïnvesteerd in Robotisering. Lotte de Groen van TNO gaf in haar pitch aan hoe bedrijven zich kunnen oriënteren en voorbereiden op robotisering. Raymond Roodbol van Redhead Technology gaf aan de hand van praktische voorbeelden aan hoe we eigenlijk al op alle mogelijke manieren dagelijks met robotisering bezig zijn.
Wethouder van Hemert en BBR voorzitter Klaas Aantjes stonden stil bij het werkgelegenheids aspect. Er zullen geen banen verloren gaan, Robotarmen worden bijvoorbeeld ingezet voor werk dat saai, te vuil of gevaarlijk is voor mensen. Robots moeten ook geprogrammeerd en begeleid worden. Komt misschien productie van producten weer terug in Nederland, geen transportkosten meer en betere kwaliteit. Wordt de Plaspoelpolder weer het industrieterrein? Na afloop van het minicongres werd ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan door wethouder van Hemert en Klaas Aantjes de door de gemeente Rijswijk aangeboden (en door de Rijswijkse banketbakker Lentz gebakken) verjaardagstaart aangesneden.

Zie ook artikel Groot Rijswijk >>>

Hoe alert kan je zijn op ongewenste activiteiten

Onder de bezielende leiding van Jan Tromp, journalist en auteur van de ‘Achterkant van Nederland’, werden we geïnformeerd over hoe alert je kan zijn op criminele activiteiten. Vooral op het gebied van hennepkwekerijen. In de hal waar de bijeenkomst werd gehouden is ooit een omvangrijke hennepkwekerij ontmanteld. De bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Rijswijk, Politie team Rijswijk en de BBR. In de gesprekken met, de burgemeester, Michel Bezuijen en Klaas Aantjes, BBR voorzitter, werd gesproken over het belang van samenwerking en ‘hoe herken je ongebruikelijke situaties’ en welke risico’s kan je als ondernemer of gebouw eigenaar lopen.

Kick-off Rijswijkse Uitdaging

De Rijswijkse uitdaging is het bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen.
Op maandag 13 november is een Kick-off georganiseerd bij de Rabobank.

16:45 Inloop en ontvangst
17:00 Start programma, wethouder Marloes Borsboom en Ineke van der wel
17:15 Pitchen door 4 maatschappelijke organisaties gaan, ideeënbank en het maken van matches
18:30 Terugkoppelen resultaat
18:40 Afsluiting en borrel

Locatie:
Rabobank, Generaal Eisenhowerplein 9, 2288 AE Rijswijk
Info: www.rijswijkseuitdaging.nl
aanmelden svp:
info@bbr-rijswijk.nl of info@rijswijkseuitdaging.nl

Ondernemers Alert

Op 7 november is de bijeenkomst ‘Ondernemers Alert’. Tijdens deze bijeenkomst voor ondernemers in Rijswijk maken we het ‘onzichtbare zichtbaar’, om zo samen ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Rijswijk en de Belangen Bedrijven Rijswijk, BBR. Tijdens de bijeenkomst maken we het ‘onzichtbare zichtbaar’. U krijgt uitleg over wat ondermijnende criminaliteit precies is en hoe u signalen kunt herkennen. Ook gaan we in op de vraag wat u als ondernemer kunt doen als u met ondermijnende criminaliteit wordt geconfronteerd.
Gastspreker is Jan Tromp, Volkskrantjournalist en mede-auteur van het boek ‘De Achterkant van Nederland’.
Naast de gemeente Rijswijk en de BBR zijn onder andere de politie en het Openbaar Ministerie aanwezig om met u in gesprek te gaan.
De bijeenkomst vindt plaats op een toepasselijke locatie, in een pand waar in 2015 een grote hennepkwekerij is opgerold (Frijdastraat 6-12 in Rijswijk).
Programma start om 16.00 uur en duurt tot 19:00 uur.

Shell verlaat op termijn Rijswijk

Werd in 1999 nog duidelijk voor Rijswijk gekozen, helaas heeft Shell besloten haar activiteiten te concentreren in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In Rijswijk is met name het onderdeel Exploratie gevestigd, een activiteit die door Shell wordt afgestoten. Wat achterblijft een mooie locatie die overigens ook nieuwe kansen biedt, een mooi complex voor innovatie, bedrijven in combinatie met een campus. Dat is een model waarop kan worden ingezet. De BBR zal met een minicongres in december bijdragen aan de toekomst van bedrijvigheid, in de Rijswijkse bedrijvenparken, met een congres over de toenemende robotisering in de maatschappij.

Inloop spreekuur voor bedrijven

Vanaf vrijdag 13 oktober start de gemeente Rijswijk, het bedrijfscontactpunt, met inloop spreekuur op het infocentrum Plaspoelpolder van 9.00-10.00 uur.
Het inloop spreekuur is bedoeld als laagdrempelig contact moment met koffie en gelegenheid om vragen te stellen, verhaal te delen en signalen door te geven. Ondernemers, eigenaren en organisaties die zich bezighouden met de bedrijvenparken in Rijswijk zijn van harte welkom.
Vanuit de gemeente zijn aanwezig accountmanagers EZ, een medewerker Veiligheid en de wijkagent.

Infocenter Plaspoelpolder, Handelskade 49, 2288 EK Rijswijk

Tui tijdelijk verhuist

Tui is tijdelijk verhuist naar de Burgemeester Elsenlaan 170, waar vroeger Alcatel was gevestigd. De Tui locatie aan de Volmerlaan wordt grondig gerenoveerd en in de loop van 2018 zal Tui weer terugkeren naar de Volmerlaan.

B&W en BBR op bezoek bij Logic Supply

Burgemeester Michel Bezuijen, wethouders Rene van Hemert, Björn Lugthart en Klaas Aantjes en Sander Knijnburg namens de BBR bezochten Logic Supply aan de Handelskade in de Plaspoelpolder.
Het van origine Amerikaanse bedrijf, door Roland Groeneveld en zijn vrouw Lisa opgericht in 2003 in South Burlington in de Verenigde Saten, vestigde zich 6 jaar geleden in Rijswijk om de Europese markt te kunnen bedienen. Daarnaast is er ook een vestiging in New Taipei City in Taiwan.
Logic Supply is leverancier van Industriële PC‘s & embedded computers, op maat gemaakt voor specifieke industriële toepassingen.
www.logicsupply.com

Gezellige nazomerborrel bij Villapark Eikelenburgh

Een mooie zonnige bijeenkomst in het infocenter Villapark Eikelenburgh, waar AM projecteider Mike Breuker een presentatie gaf over de ontwikkelingen in het Villapark. Anno 2017 blijkt dat de woningmarkt enorm is aangetrokken en dat er juist veel vraag is naar de woningen op dit park. Zeker van het kaliber, kwaliteit en uitstraling van project Eikelenburgh.
Ook was er weer uitgebreid gelegenheid om nieuwe contacten op te doen, te netwerken en bij te praten met bestaande relaties. Naast BBR-voorzitter Klaas Aantjes waren overigens ook de wethouders Bjorn Lugthart en Rene van Hemert aanwezig.

Gezellig en informatief Zomerontbijt

BBR leden en relaties te gast bij Politie Team Rijswijk, Teamchef Ronald Stoffer informeert over vorming Nationale Politie, belang van burgerparticipatie en integrale aanpak en belang van samenwerking met BBR als partner voor de veiligheid op de Rijswijkse bedrijvenparken.


Hoogste punt nieuwbouw EPO


Op 27 juni werd het bereiken van het hoogste punt van de Nieuwbouw EPO gevierd. In het nieuwe gebouw, lengte 150 meter, hoog 107 meter, breed 12,6 meter (exclusief glazen voorgevel) vloeroppervlak 80.000 m² en er komen 1.750 medewerkers te werken. De naastgelegen toren van 20 verdiepingen gebouwd in 1975 wordt afgebroken.


Hoogste punt 26e etage 107 meter hoog


Het nieuwe complex komt geheel in een waterbasis te liggen.CSU, Rijswijks talent, Deel fiets plan en estafettestokje duurzaamheid

Het schoonmaakbedrijf CSU aan de Verrijn Stuartlaan was de gastheer voor de wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart tijdens de bijeenkomst van de BBR (Belangen Bedrijven Rijswijk). Nadat voorzitter Klaas Aantjes iedereen welkom had geheten, was het woord aan de gastheer Districtsmanager Joest Kessen en Ayub Sayem (manager P&O) die uitleg gaven over het familiebedrijf CSU dat in 1968 is opgericht. Het is in omzet het tweede schoonmaakbedrijf van Nederland met ruim 13.000 medewerkers. Tot de grotere klanten behoren de overheid (ministeries), provincies, Politie, ING, ABN AMRO, KLM, RET, HTM, Efteling, Coca Cola en verschillende voetbalstadions zoals die van Ajax en PSV.
De Rijswijkse objecten zijn gemeente Rijswijk, IND, Arcadis Kiwa, Middin en het Stanislas College. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,MVO, duurzaamheid en de zorg voor het personeel staat bij CSU hoog in het vaandel, waar CSU ook telkens weer onderscheidingen voor krijgt.

Rijswijks talent
Trias, centrum voor kunsten in Rijswijk, vertegenwoordigd door Patty Jacobs en Jackie van der Vlis vroegen aandacht voor de ‘Rijswijk Talent Award’. Met zoveel ondernemers bij elkaar moest het volgens hen mogelijk zijn om het nieuwe talenten ’podium’ financieel goed neer te zetten. Dat kon via een ponsorbijdrage. Hun woorden werd kracht bijgezet door het mooie optreden van de 11-jarige violiste Lavitanea, een van de finalisten van de Rijswijk Talent Award die op zaterdag 2 september zal optreden in de Rijswijkse Schouwburg

Deel fiets plan
Caroline van de Rij van de HR Groep vroeg vervolgens aandacht voor een pilot van een deel fiets plan binnen de Plaspoelpolder. Ondanks het feit dat het bedrijventerrein goed ontsloten is voor het openbaar vervoer zijn er nog teveel auto’s die er rondrijden. Reden voor de HR Groep om samen met de gemeente een pilot op te starten voor het deel fiets plan. Eerst worden de bedrijven gepolst of er belangstelling is voor een dergelijk plan. Het zou hier gaan om een totaal van dertig fietsen.

Estafettestokje duurzaamheid
Tenslotte was er de officiële overdracht van het estafettestokje duurzaamheid van CSU aan Jacques Goddijn, directeur van de HR Groep.


Rijswijkse Uitdaging nu echt van start

Voorzitter Ineke van der Wel en projectleider Rochelle Heerema hebben de handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Stichting Rijswijkse Uitdaging. Notaris Astrid van Steenderen van kantoor Caminada, heeft met het verzorgen van de oprichtingsakte als eerste een uitdaging aangenomen. De Rijswijkse Uitdaging is de 66e uitdaging in Nederland onder auspiciën van het Oranjefonds en de gemeente Rijswijk. Ook de BBR zal bij de uitvoering van de uitdaging haar steentje bijdragen.
Doel van de uitdaging is om met behulp van bedrijven en organisaties invulling te geven aan maatschappelijke wensen, die kunnen worden ingevuld met kennis, menskracht of materialen.
Een matchgroep (een team van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven) zal die wensen van maatschappelijke organisatie beoordelen en beslist over het aannemen van “de Uitdaging” en daar vervolgens uitvoering aangeven. De BBR heeft ook al een uitdaging aangenomen met het vervoer van een groep mensen met rolstoelen naar een vakantieadres. Het bestuur van de Rijswijkse uitdaging bestaat verder uit Ivo Caminada als secretaris en Lilian Smith completeert het bestuur als penningmeester.


Vanaf links Rochelle Heerema, Astrid van Steenderen en Ineke van der Wel

Zoals op de beursvloer een uitdaging werd aangenomenWijziging voorrangssituatie kruising Diepenhorstlaan – Verrijn Stuartlaan

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is de voorrangssituatie op de kruising Diepenhorstlaan - Verrijn Stuartlaan aangepast. Verkeer komend vanaf de Diepenhorstlaan (vanaf de A4) dient nu voorrang te verlenen aan het verkeer op de Verrijn Stuartlaan.

In de omgekeerde richting Diepenhorstlaan (vanaf de Treubstraat) moet het verkeer al voorrang verlenen aan het verkeer op de Verrijn Stuartlaan. De laatste tijd zijn er regelmatig aanrijdingen geweest op dit kruispunt, vooral veroorzaakt door verkeer komende vanaf de A4 die met te hoge snelheid het kruispunt passeerden en bij een niet oplettende automobilist niet meer in staat waren een ongeluk te voorkomen.
In de planning van 2019 is opgenomen dat het kruispunt wordt omgebouwd naar een Rotonde.

Mooie transformatie ideeën voor de Plaspoelpolder

Op de Provada, de vastgoedbeurs in de Rai, is op het transformatieplein een presentatie gehouden over transformatie van gebieden en gebouwen in de Plaspoelpolder. Planning is om op korte termijn in het informatiecentrum een vervolg presentatie te doen omdat het een goeie bijdrage is aan de kort geleden uitgebrachte visie van de Plaspoelpolder.
Het meest in oog springende is het ontwerp van Heyligers d+p uit Amsterdam voor het gebouw Verrijn Stuartlaan 42, op basis van het bestaande pand wordt de stenen gevel vervangen door glas en boven op de bestaande bouw een vierkante toren van ca. 20 etages. Het geheel als congres- en hotel faciliteiten.
Een ‘Eye Catcher’ voor de Plaspoelpolder !!!

Transformatie Plaspoelpolder op PROVADA

De leegstand op een bedrijventerrein moet niet bestreden worden door woningbouw, maar door aanpassing van het gebied op de bedrijfsvorm vragen van dit moment en gericht op toekomstige bedrijvigheid.
Hierbij kunnen bestaande gebouwen getransformeerd worden, bijvoorbeeld grote bedrijfsgebouwen transformeren naar kleinere eenheden, kantoorgebouwen naar kantoor-verzamelgebouwen.
Ook is het mogelijk om een gebied binnen een terrein te herontwikkelen.


Op de PROVADA 2017 is een Transformatieplein ingericht door de gemeente Rijswijk. Hier zijn voorbeelden van herontwikkelingvan gebieden, zoals Harbour Village en sloop en herontwikkeling van gebouwen in de Treubstraat / Frijdastraat / Van Gijnstraat. Het Industrieschap Plaspoelpolder heeft hier 6 zeer verouderde panden aangekocht. Kantoorgebouwen aan de Verrijn Stuartlaan 14 en 42 lenen zich ook uitstekend voor herontwikkeling.
Een mini-conferentie over gebiedsontwikkeling in gemeente Rijswijk vindt plaats tijdens de PROVADA op 31 mei van 13:00 tot 15:00 uur op de Vastgoedmarkt Transformatieplein (hal 11, stand 11).Kennismaken met CSU en duurzaamheid.

Duurzaamheid, hospitality of kwaliteit, CSU is scherp op alle facetten. Met vele collega’s gaat CSU elke dag alert, vooruitstrevend en klantgericht voor goed schoon op een betere manier. CSU investeert dan ook succesvol in werknemers. Vele jaren zijn wij onderscheiden als een van de beste werkgevers in onder andere de Great Place to Work verkiezing.Als eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf ontvingen we in 2012 de MVO Award voor onze MVO-voortrekkersrol en duurzame initiatieven. Ook in 2015 ontvingen we de MVO Award voor in Nederland unieke budgetcoaching. Betrokken werknemers, weinig verloop en laag ziekteverzuim zorgen voor continuïteit en kwaliteit. In 2017 werden we voor het vierde jaar op rij uitgeroepen als gecertificeerd ‘Top Employer Nederland’. Op deze bijeenkomst zal CSU het estafettestokje duurzaamheid overdragen.
Dinsdag 13 juni, 16.00 uur ontvangst.
Verrijn Stuartlaan 19, 2288 EK Rijswijk.

Zaterdag 20 mei open dag bij Trias

Van 10.00 tot 13.00 uur staan de deuren van de leslokalen wagenwijd open bij de Cor Ruysstraat 2 in Rijswijk. Iedereen die kennis wil maken met de activiteiten van Trias, geïnteresseerd is in één of meer van de 56 cursussen in Rijswijk, of een instrument wil uitproberen is van harte welkom.

Open lesweek
Van maandag 22 t/m vrijdag 26 mei is bij Trias de open lesweek. Deze week kun je kijken bij een les naar keuze, om te zien of musical, harp, hiphop of één van de andere cursussen van Trias echt iets voor jou is. Kijk op www.stichting-trias.nl voor het overzicht van lessen die je kunt bezoeken.

Gezellig en gastvrij bij TUI

De ruim 80 leden en relaties van de BBR werden op dinsdag 11 april ontvangen in het hoofdkantoor van reisorganisatie Tui aan de Volmerlaan. Na de opening door BBR-voorzitter Klaas Aantjes werden verschillende potentiële nieuwe BBR leden welkom geheten. Ook de nieuw gemeente secretaris, Marielle Middendorp werd welkom geheten.

Klaas Aantjes met Mirelle Midendorp en Christel van de ReitBBR mededelingen

Voorzitter Klaas Aantjes sprak zijn teleurstelling uit over het niet tot stand komen van de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) op de bedrijvenparken in Rijswijk. De gemeente Rijswijk en de BBR hadden zich sterk gemaakt om een BIZ tot stand te brengen. Maar gemeente en BBR nemen wel hun verantwoordelijkheid en gaan met de verschillende eigenaren rond de tafel om het nogmaals bespreekbaar te maken. Klaas Aantjes deed ook een oproep aan de ondernemers om aangifte te doen bij inbraak of bij twijfelachtige activiteiten in hun omgeving. Heel kort was de mededeling dat op 17 april de BBR 50 jaar bestaat. Iets waar door de BBR niet veel aandacht aan wordt besteed, omdat de belangen-vereniging liever vooruit dan achterom kijkt In de loop van het jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd over Robotisering en de 3d printtechniek.
De organisatie van TUI

Christel van de Reijt nam de honneurs waar van de General Manager Arjan Kers die naar Turkije was vertrokken om te bekijken of de stad Antalya wel veilig genoeg is om vakantiegangers naar toe te sturen. Christel van de Reijt gaf een onderhoudend uitleg over TUI. Over het belang van veiligheid voor reizigers, over de constante feedback die men 24 uur per dag aan klanten geeft en de 10 eigen vliegtuigen die TUI ter beschikking heeft. TUI heeft kort geleden besloten om het Nederlandse hoofdkantoor in Rijswijk te houden. Als Holland International is TUI al 40 jaar in Rijswijk gevestigd. “We blijven, ondanks dat dit een oud gebouw is, op deze locatie zitten. Het interieur wordt in het geheel aangepakt. Alleen de buitenkant van het gebouw blijft intact. Waarom zouden wij weg willen uit Rijswijk? De samenwerking met de gemeente Rijswijk en de BBR is uitstekend. Wij willen graag bijdragen aan de ontwikkeling aan de Plaspoelpolder. Over een paar maanden gaan we beginnen met de renovatie die ongeveer een half jaar in beslag zal nemen en zal het kantoor zal tijdelijk op een andere locatie in de Plaspoelpolder gevestigd blijven.


Geen BIZ, geen gezamenlijke aanpak van beschikbare bedrijfsruimte

Omdat een meerderheid van de eigenaren niet voor een BIZ heeft gestemd, vervalt niet alleen de collectieve beveiliging op de Rijswijkse bedrijvenparken, maar ook een gezamenlijke aanpak van verbetering op de bedrijvenparken.

Met een BIZ, Bedrijven Investerings Zone, het woord zegt het al, zouden de eigenaren verenigd in de BIZ in gezamenlijk overleg acties kunnen bedenken, die een bijdrage kan leveren aan hun rendement op het vastgoed.

Eigenaren spelen niet in op ontwikkelingen bij de huurders, die wil aanpassing, minder ruimte, betere voorzieningen zoals ICT faciliteiten, eigentijdse inrichting e.d. Het ontbreekt aan herinvesteren en / of voldoen aan wensen van de huurders. De vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte is veranderd en het is juist nu van belang gezamenlijk op te trekken op de goed bereikbare bedrijvenparken in Rijswijk.

Er zijn voorbeelden van aanpak die wel iets opleveren;


Frijdastraat voor de renovatie

Frijdastraat na de renovatie

Harbour Village

Nieuwbouw EPO
In de regio Haaglanden wonen veel ZZP’ers en medewerkers van bedrijven en organisaties die elders in Nederland zijn gevestigd. Er is een groot potentieel dat behoefte heeft aan een bescheiden kantoorruimte met voorzieningen.
Daar kan je gezamenlijk een campagne voor opzetten. Met elkaar nadenken over acties zal zeker bijdragen aan verbetering van het rendement op vastgoed. In een onlangs verschenen rapport van het CBP over kantoorgebouwen, werd als conclusie o.a. getrokken dat; met name goed bereikbare locaties met een groot en divers voorzieningenaanbod in de nabijheid lijken potentie te hebben.


Shurgard voor de renovatie

Shurgard na de renovatieSerpo Reptielenzoo opent in Rijswijk

Reptielenzoo Serpo krijgt langzamerhand vorm aan de Verrijn Stuartlaan / de Bruijn Kopstraat in Plaspoelpolder. Na Pasen wordt de Reptielenzoo geopend voor het publiek, in de gigantische oude drukkerij. Hier realiseert Walter Getreuer zijn droom: een permanente zoo voor zijn honderden slangen, krokodillen, varanen, hagedissen, schildpadden en vissen. Ergens tussen Pasen en de zomervakantie gaat de attractie open voor publiek. Hij mikt op zo'n veertig- tot zestigduizend bezoekers per jaar.

Inschrijving 36ste editie Bedrijvenvolleybal toernooi geopend

Ruud Jacobs, coördinator Inter Rijswijk Bedrijvenvolleybal, nodigt u van harte uit in te schrijven voor het aanstaande toernooi in de Marimbahal in Rijswijk.
In juni organiseert Inter Rijswijk voor het 36ste jaar het gezellige bedrijvenvolleybaltoernooi. Bedrijven en instellingen in de regio Haaglanden en omstreken kunnen een team inschrijven en ook een samengesteld team met medewerkers uit verschillende organisaties is mogelijk. Het belangrijkste is om samen op een sportieve manier vooral veel plezier te hebben! Ieder team speelt 2 toernooi avonden. Een voorronde waarbij ingeschreven kan worden met een voorkeur voor woensdag 14 of vrijdag 16 juni en een finaleronde op 28 of 30 juni.
Informatie en inschrijven op: www.bedrijvenvolleybal.net.

Rijswijk Zuid wordt aangepast aan de zelfrijdende auto

Rijswijk krijgt een wereldprimeur 'rijden met een zelfrijdende auto'. Onderzocht wordt hoe de stad moet worden aangepast en hoe weggebruikers reageren De eerste sensoren op lichtmasten en andere objecten langs de weg worden binnenkort geplaatst. Het worden de ijkpunten waarop de navigatie van de zelfrijdende auto koersen.
De HR Groep, heeft samen met de gemeente Rijswijk het voortouw genomen voor een halfjaar durende proef waarbij ook specialisten van TNO, de SWOV (veiligheid in het verkeer) en de Universiteit van Amsterdam (gespecialiseerd in mobiliteit vanuit de wiskunde) en de Universiteit van Gent, waar een systeem is bedacht voor de duurzaamste route.
De HR Groep, gevestigd in de Plaspoelpolder is de verzamelnaam van een aantal bedrijven gespecialiseerd op het gebied van Verkeersveiligheid, Straatbeeld en Bewegwijzering.

Het testgebied ‘Vrijenban’

De wijk Vrijenban in Rijswijk Zuid is het testgebied. Het grenst aan de afslag van de A13, er zit een bedrijventerrein en een woonwijk. Behalve alle technische mogelijkheden die er zijn om auto's zelf te laten rijden, komt er een enquête onder inwoners en andere weggebruikers over het fenomeen zelfrijdende auto's.
Dat is vooral het nieuwe aan het project. "De zelfrijdende auto bestaat al, de sensoren ook. Wij vinden het veel interessanter hoe de mensheid er op reageert", zegt directeur Goddijn van HR Groep. Het complete pakket van techniek, veiligheid en psychologie is nog nergens ter wereld bij elkaar gebracht.
Rijswijk is interessant voor de testen, zegt Goddijn. "Het is de snelstgroeiende gemeente van de Randstad. Het heeft ook het hoogste percentage werkende op het aantal inwoners. Dat betekent dat er een ander soort mobiliteit is dan in een stad met minder werkende. De financiering van de proef komt van alle betrokkenen samen."

Bron Algemeen Dagblad.

Sporten en Bowlen in de Plaspoelpolder

Bij de parkeergarage, Volmerlaan / Van Gijnstraat, zijn het sportcentrum Supergym en de Bowling en restaurant Bally’s in gebruik genomen. Supergym is 2000 vierkante meter fitness en cardio, met de nieuwste apparatuur en topbegeleiding. Supergym staat onder leiding van Petra en Aad Tettero die in 1985 startte met de sportschool Sports Unlimited aan de Jan Thijsseweg.
Bally’s restaurant is geen onbekende in Rijswijk, gevestigd aan de Visseringlaan en nu verhuist naar de Volmerlaan, naast Supergym, en uitgebreid met een Bowling. Een nieuwe ideale locatie voor een lunch, of een bakje koffie, of borrelen met collega’s na het werk.
De Bowling heeft het nieuwste scoresystemen van Bowltech. Hiermee is het mogelijk om je scores op Facebook te plaatsen en je eigen thema in te stellen op basis van de snelheid en gooi techniek! Al onze 12 banen beschikken over hekjes en kunnen per persoon worden ingesteld.

Jongerengroep van het Rijswijks Jeugdtheater, NuRt, speelt absurdistische musical “Lucky Stiff”

Lucky Stiff vertelt het verhaal van de kleurloze Londense schoenmaker Harry Witherspoon die tot zijn verbijstering de enige erfgenaam blijkt te zijn van een hem onbekende oom, een casinomanager uit Las Vegas.
Om over de erfenis van 6 miljoen dollar te kunnen beschikken moet Harry aan één voorwaarde voldoen: hij moet zijn overleden oom meenemen op een laatste vakantie in diens geliefde Monte Carlo. Eenmaal onderweg ontmoet Harry een stoet aan excentrieke figuren en blijken er nog enkele lieden te azen op het fortuin. Wat volgt is een opeenvolging van van verwarrende situaties, kleurrijke karakters en honden....?

Lucky Stiff is een verhaal met een onverwachte twist en voor een publiek vanaf 10 jaar een aanrader.
De musical is een combinatie van een komedie en een moordmysterie en is gebaseerd op het boek “The man who broke the bank in Monte Carlo” geschreven door Michael Butterworth.

Voor degene die “Urinetown" de laatste musical van theatergroep NuRt heeft gemist, is dit DE kans om deze groep te zien in weer een absurdistische, humorvolle, sterk gespeelde en zeer muzikale voorstelling. Urinetown wel gezien? Dan kom je zeker kijken op 4 en 5 februari in de Rijswijkse Schouwburg, want dit wil je niet missen!
Kaarten zijn te bestellen via www.rijswijkseschouwburg.nl of bij de theaterkassa 070-3360336.

Regie: Pieter van Boort
Zang: Irene Borst
Choreografie: Renske Hoeksema

De cast van NuRt wordt begeleid door een live-orkest o.l.v. Mikel van Dijk.

BBR oudejaarsbijeenkomst in Grand Winston Best Western Plus Hotel


Rijswijks Jeugdtheater speelt musical Shrek jr.

Shrek jr. is de eerste productie van het Rijswijks Jeugdtheater in het nieuwe theaterseizoen.
De musical vertelt het verhaal van Shrek, een oger (een soort groene reus), die het liefst alleen woont in ‘zijn’ moeras en met rust gelaten wil worden. Op een dag stuurt heer Farquad, een laag-bij-de-gronds heerschap, alle sprookjesfiguren naar het moeras waar Shrek woont. Shrek krijgt de opdracht van Farquad om de prinses waarmee Farquad wil trouwen te bevrijden uit de torenkamer van een kasteel. Dat lijkt een simpele opdracht maar dat is het niet!
Als het Shrek lukt om de prinses te bevrijden dan mogen alle sprookjesfiguren weer vertrekken en keert de rust terug in het moeras. Gelukkig krijgt Shrek hulp tijdens zijn avontuur.
De spelers van het Rijswijks Jeugdtheater brengen met Shrek jr. een vrolijke, swingende en soms spannende voorstelling voor de hele familie (vanaf 5 jaar) op de planken.

RegieKimberley Dekker/Loek Bosman
ZangAnnemieke Lezwijn
DansJaimy Goodett

De musical is te zien in de Rijswijkse Schouwburg op :

vrijdag 18 november 2016 19.30 uur
zaterdag 19 november 2016 19.00 uur
zondag 20 november 201614.00 uur

Reserveren: www.rijswijkseschouwburg.nl of 070 3360336

Inspirerende burgemeester Aboutaleb

Als voorzitter van de metropoolregio Den Haag / Rotterdam, MRDH, bezocht burgemeester Aboutaleb Rijswijk. Ten overstaan van de burgemeesters uit de regio, de gemeenteraadsleden van Rijswijk en belangstellende Rijswijkers vertelt hij over het belang van de Metropoolregio. Bestuurlijke grenzen bestaan niet meer, samenwerken leidt tot resultaat die regio economisch kan verbeteren.
Dat geldt ook voor de infrastructuur en het openbaar vervoer. Zo kan Den Haag / Rotterdam Airport bijvoorbeeld met tram 1 bereikbaar worden bij die noodzakelijke regionale samenwerking. Uitgangspunt bij de Metropoolregio is economisch samenwerken. Rijswijk was een van de eerste gemeente in de Metropoolregio die actief heeft mee gewerkt aan de tot stand brengen van de MRDH.
Interessante bijeenkomst duurzaamheid bij Kiwa

Het was de beurt aan de Kiwa om het ‘estafette stokje duurzaamheid’ door te geven aan een volgend bedrijf in Rijswijk. Verrassend omdat de Kiwa niet alleen zelf als organisatie actief is op het gebied van duurzaamheid maar ook omdat Kiwa bedrijven certificeert op het gebied van duurzaamheid. Bouke Meekma, BBR vice voorzitter en gastheer als COO van Kiwa, vertelde bij de opening van de bijeenkomst dat Kiwa een multinational is met 4.500 medewerkers wereldwijd. Graag wilde hij onder toeziend oog van wethouder Marloes Borsboom in een drietal presentaties laten zien wat duurzaamheid inhoud bij Kiwa.

Rense Kuil, coördinator MVO-producten bij Kiwa, stelde dat we met elkaar in estafettetempo op weg moeten naar een duurzame samenleving. “Kiwa klanten stellen veel vragen over hoe zij duurzaam ondernemen het beste kunnen organiseren. Kiwa biedt daarvoor niet alleen de MVO Prestatieladder die MVO-inspanningen meetbaar en vergelijkbaar maakt, maar ook de CO2 Prestatieladder, de Prestatieladder Socialer Ondernemen en andere regelingen, zoals het zelf ontwikkelde Castor Gaea, de ‘groene bever’ voor producten en diensten die passen in een circulaire economie. Kiwa draagt verder bij met producten en diensten die anderen helpen de kwaliteit en veiligheid van hun producten en diensten te vergroten, heldere informatie te bieden en de milieu-impact te verkleinen.”

Richard Meijburg, divisiedirecteur en internationaal CSR-manager (Corporate Social Responsibility) bij Kiwa, liet vervolgens zien dat en hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen de organisatie in de genen zit. “Een flink deel van de bedrijven die vandaag Kiwa vormen, zijn opgericht door de overheid met als doel kwaliteit en veiligheid in een bepaalde markt te verbeteren en transparantie te creëren. Dat uitgangspunt leeft nog altijd voort.” En Kiwa als eerste bedrijf in de Nederlandse markt van Testen, Inspectie en Certificering (TIC) beschikt over een MVO Prestatieladder-certificaat. “Het is voor Kiwa de bevestiging dat we met ons MVO-beleid op de goede weg zijn. Het is vooral gericht op het enthousiasmeren van collega’s, want zij zijn de bepalende factor.”Karin de Bloois van de afdeling Finance en lid van de MVO-werkgroep voor de Kiwa-locatie Rijswijk, lichtte toe hoe Kiwa op deze vestiging praktisch invulling geeft aan de principes van MVO. Zo werden succesvolle MVO-borrels met collega’s georganiseerd om hen te vragen naar hun ideeën. Meer dan 50 tips worden verder uitgewerkt en voor een deel is dat al gebeurd in de vorm van een illustratieve poster met tips om heel eenvoudig meer maatschappelijk verantwoord (samen) te werken.

Richard Meijburg droeg vervolgens het estafettestokje over aan Ayub Sayem van schoonmaakbedrijf CSU en die zal in een volgende bijeenkomst laten zien wat CSU verstaat onder maatschappelijke verantwoordelijkheid.Bouke Meekma sloot het informatieve gedeelte van de middag af door wethouder Borsboom een Kiwa-bever te overhandigen. De bever is de mascotte van Kiwa: een hardwerkende bouwer, een waterdier, een doorzetter die overleeft in een schone natuurlijke omgeving. Marloes Borsboom sprak tot slot het vertrouwen uit dat het bedrijfsleven in Rijswijk zich blijft inzetten voor duurzaamheid en MVO.Buziau een revue vol variété

Rijswijk viert 50 jaar podium kunst, maar in het begin van de 20e eeuw was Rijswijk de bakermat van de Revue in Nederland. Zoals o.a. de Henri ter Hal revue. De grootste clowneske komiek en revue-artiest,niet alleen in de Nederlandse Revue, maar ook Internationaal was Buziau, inwoner van Rijswijk. Ter gelegenheid van de 50 jaar podium kunst is onder bezielende leiding van Karel de Rooij en Fred Florussen een revue gecreëerd rond Buziau. Van 18 t/m 23 oktober wordt de revue uitgevoerd in de Rijswijkse Schouwburg, www.rijswijkseschouwburg.nl


Start bouw Rotterdamsebaan Met het slaan van een enorme buispaal voor de startschacht van de boormachine is de bouw van de Rotterdamsebaan gestart, direct achter Attractiepark Drievliet. De voorbereidende werkzaamheden nemen een jaar in beslag en in 2018 kan dan de boormachine richting Binckhorstlaan gaan graven voor de aanleg van de tunnel. Volgens planning wordt de tunnel dan in juli 2020 in gebruik genomen. Voor info over de Rotterdamsebaan

De Haagse wethouder Boudewijn Revis en projectmanager Paul Janssen.Grand Winston is nu ‘Best Western Plus Grand Winston’

Het Grand Winston Hotel in Rijswijk is overgenomen door PLAZA Hotelgroup GmbH en aangesloten bij Best Western ® Hotels & Resorts. De naam is Best Western Plus Grand Winston’. Er zal een vernieuwingslag plaats vinden, zoals nieuwe bedden, aanpassing van het meubilair en renovatie van de badkamers. PLAZA Hotelgroup GmbH, eigendom van de familie Yalaz, is opgericht in 2002 en is gevestigd in Heilbronn, Duitsland. Op dit moment bestaat de hotelgroep uit 27 hotels in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Nederland, waarvan 19 hotels met meer dan 2.500 kamers zijn aangesloten bij Best Western ® Hotels & Resorts. Manager is Anja Muller en te bereiken via manager@denhaag.plazahotels.nl
BBR leden actief op de beursvloer vrijdag 9 september bij het maken van matches.


Op bezoek in de ‘Buitenlocatie’ van Te Werve

Bij het streetgolf toernooi in juni hebben we al kennis kunnen maken met de nieuwe buitenlocatie op landgoed Te Werve. Op 9 en 10 september tijdens het Strandwalfestival is ‘Te Werve Buiten’ speciaal geopend. De moeite waard om er kennis mee te maken. Wist u overigens dat Het Landgoed vanaf 1892 het buiten van de familie La Bouchere van de Porcelijne fles in Delft was, de vijver 'De Put' is in 1910 ontstaan door winning van zand voor de ontwikkeling van het Haagse Laakkwartier.
Event Company heeft na vertrek van de Shell in 1999 de exploitatie van het landhuis, de Horeca en vergaderfaciliteiten, voortgezet en in 2011 het gehele landgoed gekocht. In 2012 is het landhuis geheel gerestaureerd en een top trouwlocatie geworden. Veel grote ondernemingen gebruiken de vergaderfaciliteiten in het Landhuis.
De zeventiende eeuwse poortbrug aan de Van Vredenburchweg die de toegang is tot Landgoed Te Werve is 2015 gerestaureerd. Daarmee is de oudste nog bestaande brug uit de Haagse regio in oude luister hersteld.
Maak van de gelegenheid gebruik vanuit de prachtige tent te genieten van het uitzicht op het meer van Te Werve.
Visie Plaspoelpolder

De gemeente Rijswijk heeft in juli de visie op de Plaspoelpolder ter inzage gegeven en het bestuur van de BBR heeft daar op gereageerd. Belangrijkste punt van het BBR bestuur is dat de Plaspoelpolder beschikbaar blijft voor de vestiging van bedrijven. Er moet immers bedrijfsruimte beschikbaar zijn en blijven voor de vestiging van bedrijven en de huidige bedrijven moeten niet tot overlast zijn van bewoners die zich op het bedrijventerrein zouden vestigen.
Zie het artikel hierover in de Rijswijkse courant: >>>

Interessante bijeenkomst bij de Resolutie

Als we een bezoek hebben gepland bij een BBR lid die ook iets produceren dan hoor je tijdens de borrel na afloop van de rondleiding dat men niet wist dat zo’n interessant bedrijf in Rijswijk is gevestigd. Dat maakt de BBR bijeenkomst toch altijd weer de moeite waard. De verzorging van de catering was ook weer prima en tijdens dit ‘netwerk’ onderdeel vertelde Jon Hageman dat hij weer een leuk evenement had verzorgd voor een opdrachtgever die hij jaren geleden op een BBR bijeenkomst had ontmoet en sinds die ontmoeting al vele evenementen had mogen organiseren. Het netwerken op de BBR bijeenkomsten levert dus ook resultaten op.
Twee jonge ondernemers vertelde over hun succesvolle activiteiten zoals het produceren van App’s voor gebruik op de werkvloer. Het ontwikkelen van het omvormen van ‘Watsapp’ voor groepen binnen een bedrijf heeft echter tot een ondergang van dit initiatieve ondernemerschap geleid. Facebook stond niet toe dat men rommelde aan het Watsapp product.
Goed verzorgde BBR bijeenkomst bij de Resolutie. Perfecte plek voor "real Life" inspiratie en ideeën voor drukken, printen en sign’ aldus een van de nieuwe gasten op deze bijeenkomst.
Donderdag 8 september 2016


BBR op het ‘Ondernemersplein’ in café Barlow
Business in Clubs, van 17.30 tot 19.00 uur.
Ook Rijswijkse ondernemers zijn present in de Haagse ondernemersnetwerken op het Plein in Den Haag.
Bent u ook van de partij?
De kosten bedragen € 15,-- ex BTW.
Aanmelden >>>Innovatieve ontwikkelingen bij jong ondernemerschap

BBR en Rabobank Rijswijk organiseren op dinsdag 30 augustus een interessante bijeenkomst bij de Resolutie. We maken kennis met een nieuwe generatie ondernemers, zoals Salim Hadri die vertelt hoe we op een nieuwe manier kunnen werken met ‘Apps’ in de werkomgeving. Alexander Wijninga, die als 17 jarige ondernemer is begonnen met innovatieve ideeën.

Ontvangst16.00 uur
Voordrachten16.15 – 17.15 uur
Netwerken17.15 – 18.15 uur
LocatiePolakweg 26, 2288 GG Rijswijk
AanmeldenKlik hier
Studenten MBO Economie zoeken stageplaatsen

3e-jaars examen kandidaten van ROC Mondriaan, opleiding bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, ICT, zoeken stageplaatsen. De leerlingen kunnen de theoretische kennis gaan inzetten in de praktijk. Bent u het bedrijf die graag een stagiair willen begeleiden, maar nog niet aan de mogelijkheid hebben gedacht.

Wat kan de stagiaire voor taken uitvoeren:
De 3e-jaars leerlingen hebben een stageperiode van 20 weken; de 1e 10 weken 4 dagen, de laatste 10 weken 3 dagen. Ook hebben wij leerlingen van niveau 2; dit zijn onze administratieve- of secretariële medewerkers en kunt u denken aan werkzaamheden zoals postverwerking, receptiewerk, lichte administratie, bezoekers ontvangen, communicatiemiddelen afhandelen.

Neem contact op met Sandra Hoogendijk, stagebureau ROC Mondriaan Delft, s.hoogendijk@rocmondriaan.nl of 088 666 1039 / 06 528 506 83

Mocht u interesse hebben om een leerbedrijf te worden, dan gaat dat via een officiële erkenning. Dit wordt verzorgt door het SBB: samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, het instituut voor leerling en bedrijf/organisatie, info: www.s-bb.nlRijswijk op het ‘Ondernemersplein’

Op 8 september a.s. wordt op het Plein in Den Haag weer het jaarlijks ‘Ondernemersplein’ georganiseerd. Onderdeel is Business in Clubs, van 17.30 tot 19.00 uur.
Ook Rijswijkse ondernemers presenteren zich dan in de Haagse ondernemersnetwerken en zijn in café Barlow.
Bent u ook van de partij?
De kosten bedragen € 15,-- ex BTW.
Aanmelden: info@bbr-rijswijk.nlVeel belangstelling voor de Zomerborrel

Op dinsdag 12 juli is de BBR Zomerborrel gepland bij Herberg Vlietzigt van Jose en Ronald Leenheer, die ook gastvrouw en gastheer zijn. Op de bijeenkomst zullen zij ook iets over Vlietzigt vertellen populair als trouwlocatie.
Aanmelden kan nog: Aanmelden
Rijswijk heeft weer 50.000 inwoners

Met name de nieuw woonlocatie ‘Rijswijk Buiten’ draagt er aan bij dat Rijswijk weer 50.000 inwoners heeft en Rijswijk is op dit moment de snelst groeiende gemeente van Nederland.
Succesvolle Streetgolf

Zo’n 80 Rijswijkse ondernemers hebben, in af en toe een regenbuitje, een mooi Streetgolf parkoers door het Landgoed Te Werve afgelegd. Bij elk hole werd een toepasselijke tekst over de historie van het Landgoed verteld. Maar het uiteindelijk doel was om € 10.000,-- voor het goede doel bij elkaar te spelen. In de nieuwe Buitentent van Te Werve Event Companie gelegen aan het meer werd de cheque overhandigd aan de directeur van de Witte Vogel, het Tyltylcentrum, voor onderwijs, zorg en revalidatiebehandeling voor meervoudig gehandicapte kinderen.
Biënnale 2016

De elfde Papier Biënnale dompelt Museum Rijswijk deze zomer opnieuw onder in de veelzijdige wereld van papier. Museum Rijswijk huisvest al vanaf 1996 om de twee jaar de state of the art op het gebied van de internationale beeldende kunst van papier. Een zwerm van duizenden vellen verkreukeld papier, opgehangen aan dunne ijzerdraadjes, symbool voor duizenden ideeën die in de prullenbak zijn beland. Een stukje achtertuin gemaakt van papier, houtskool en plexiglas, levensecht maar ook sinister. Lianen van karton die naar boven kronkelen als in een oerwoud. Organische vormen als microben van zelfgemaakt papier. Maar ook, papier en geometrie bij gevouwen kinetische sculpturen. Grensoverschrijdend papier door gebruik van digitale technologie. En… romantische kijkkastjes met fragiele plantstructuren geprikt op spelden.
Op zondag 11 september vindt traditioneel de papiermarkt plaats op het voorplein van het museum en in de Oude Kerk er tegenover.
Museum Rijswijk, Herenstraat 67, 2282 BR Rijswijk, 070 3903617
Open: dinsdag t/m zondag: 11-17 uur
www.museumrijswijk.nl
Samen werken aan werkgelegenheidsstimulering

De BBR heeft een intentieverklaring ondertekend waarin de gemeente Rijswijk en de BBR de handen in één slaan om samen te werken aan een sociaal ondernemend Rijswijk! Uitgangspunt is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als doel te werken aan een lokaal sociaal actieplan met concrete afspraken over werkgelegenheidsstimulering- en groei. In vervolg afspraken wordt invulling gegeven aan deze intentieverklaring. Met zo’n 35 leden en relaties waren we te gast bij Quantes in Hoornwijck.


Peter Hartevelt namens de BBR en de wethouders Borjn Lugthart en Rene van Hemert hebben getekend.50 jaar podiumkunst in Rijswijk

In 1966 was de aula van het huidige Rijswijkse Lyceum geschikt gemaakt als kleine Schouwburg en in 1991 werd de huidige Schouwburg aan de Generaal Spoorlaan geopend. Deze 50 jaar podiumkunst zal in 2016 op verschillende wijze worden gevierd.

Buziau
Voor de viering van de 50 jaar podiumkunst staat Buziau centraal met de uitvoering van o.a. een musicalrevue over Buziau. De Rijswijkse Schouwburg, het Rijswijks Jeugdtheater, Dansschool Karin den Os en vele andere culturele organisaties werken mee aan deze musicalrevue met 6 voorstellingen in oktober 2016. De regie is in handen van de gerenommeerde theatermakers Karel de Rooij en Fred Florusse. http://www.rijswijkseschouwburg.nl/informatie/Buziau_de_revue/Samen werken aan werkgelegenheidsstimulering

Op woensdag 15 juni ondertekent de BBR een intentieverklaring waarin de gemeente Rijswijk en de BBR de handen in één slaan om samen te werken aan een sociaal ondernemend Rijswijk! Uitgangspunt is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als doel te werken aan een lokaal sociaal actieplan met concrete afspraken over werkgelegenheidsstimulering- en groei. Quantes heeft inmiddels invulling gegeven aan deze doelstelling en is gastheer bij de ondertekening van de intentieverklaring.
Wethouders Rene van Hemert en Borjn Lugthart en BBR bestuurslid Peter Hartevelt zullen de intentie verklaring ondertekenen na een korte toelichting en de bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje.
Ontvangst: 16.00 uur
Locatie: Quantes, Laan van Zuid Hoorn 60, 2289 DE Rijswijk (Hoornwijck)
Hier kunt u zich aanmelden >>>Op naar de digitale werkplaats 13 en 14 juni a.s.

Samen met Google Nederland organiseert de gemeente Den Haag ‘de Digitale Werkplaats’ op maandag 13 en dinsdag 14 juni in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan 249 in Den Haag. Hier kunnen ondernemers zich via interactieve workshops ontwikkelen om hun onderneming te laten groeien. Op het programma staan onderwerpen als online vindbaarheid, het financieren van groei en het verhogen van de naamsbekendheid. Deelname is gratis en het evenement is een ochtend- of een middagdeel.
Aanmelden kan via events.withgoogle.com/de-digitale-werkplaats
Streetgolf dinsdag 21 juni

Voor de 3e keer het Rijswijkse Streetgolf netwerk event op 21 juni a.s. in- en rond de Rijswijkse Schouwburg en Landgoed Te Werve. Een verrassend parcours door de ‘Landgoederenzone’ van Rijswijk. Deelname kost € 65,- inclusief een lunch in de Schouwburg en een netwerkborrel op Landgoed Te Werve. De opbrengst is voor een goed doel. Ga naar de website www.rijswijkstreetgolf.nl om het deelname formulier in te vullen.
Inspiratiedag 26 mei in de Broodfabriek

Het UWV organiseert op donderdag 26 mei een Inspiratiedag voor werkgevers en werkzoekende 50-plussers. Interessante sprekers, informatieve workshops en volop gelegenheid tot netwerken.

Programma
13:15 uur: Inloop met koffie & thee
13:45 uur: Welkomstwoord
13:50 uur: Workshop 1 Hoe vergroot u uw aantrekkelijkheid
15:00 uur: Workshop 2 Personeelsbeleid 3.0
16.00 uur: Netwerkborrel voor werkgevers & werkzoekenden

Aanmelden
Stuur een mail met voor- en achternaam en e-mailadres naar
InspiratiedagBroodfabriek@uwv.nlOpen dag bij Trias Rijswijk op 28 mei!

Zaterdag 28 mei van 10.00 tot 14.00 uur Open dag bij Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk.
Wil je na de zomer aan de slag met een cursus? Kom dan inspiratie opdoen tijdens de Open dag van Trias. Er zijn kijklessen en doe-lessen, waarin je zelf aan de slag gaat. Probeer een lesje peuterdans, piano, slagwerk, keyboard of gitaar uit. Of ervaar hoe het is om onderdeel te zijn van een popgroep. Doe mee aan een theaterworkshop of aan een musicalworkshop, of aan allebei! Je kan allerlei lessen bekijken en er zijn optredens.
Op www.stichting-trias.nl staat een overzicht van de doe- en kijklessen tijdens de Open dag en het rooster van de Open lesweek. Inschrijven kan via www.stichting-trias.nl.Uitnodiging MKB Groei Event Den Haag

Woensdag 1 juni 2016 van 16.30 tot 21.00 uur
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag
Het MKB Groei Event Den Haag is dé gelegenheid voor MKB ondernemers om inspiratie op te doen. Toonaangevende Haagse ondernemers presenteren hun succesverhalen op het gebied van duurzame innovatie, nieuwe financieringsvormen, acquisitie & marketing, zaken doen met de gemeente, internationaal zaken doen en groeistrategieën.
Aanmelden voor 25 mei 2016 via deze link
www.DenHaag.nl/ondernemenBijeenkomst ‘uw zakelijke kansen in Duitsland’, 21 juni 2016

Op 21 juni a.s. organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer, WTC The Hague, MKB Den Haag en VNO-NCW West een bijeenkomst over succesvol zakendoen in Duitsland.
Op deze bijeenkomst wordt u met behulp van een compact en doeltreffend programma geïnformeerd over de Duitse markt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Ontvangst en registratie:15.30 – 16.00 uur
Einde:18.30 uur
Locatie:WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag
aanmelden?Kijk dan hier
Stadsvisie Rijswijk 2030?

Rijswijk bouwt een visie op de stad samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We nodigen u uit om op donderdag 26 mei uw mening te geven over de concept Stadsvisie. U kunt deelnemen aan het gesprek van 16:00 – 17:30 uur of van 19:00 – 20:30 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, Bogaardplein 15.

Uitnodiging bijeenkomst
Meld u zich bij voorkeur aan via het aanmeldformulier op het platform www.rijswijk2030.nl of per mail (stadsvisie@rijswijk.nl). Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via het Klant Contact Center van de gemeente (14 070).
Duurzaamheidscongres 19 mei in de Broodfabriek

De gemeente Rijswijk organiseert samen met het programmabureau RijswijkBuiten een ‘Duurzaamheidscongres’. Op 19 mei in de Broodfabriek in de Plaspoelpolder voor inwoners en bedrijven in Rijswijk, met interessante workshops specifiek voor bedrijven: ‘restwarmte verwarmt de Plaspoelpolder’ en ‘bedrijven verduurzamen’.
Vanaf 19.00 uur een avond vol duurzame energie met inspirerende sprekers waarin inbreng van de deelnemers van groot belang is. Er is een ‘Duurzaamheidsmarkt’ met groene ondernemers die inspireren en helpen om het dagelijkse leven en werk nog groener en duurzamer te maken.
Registreer via de website: www.hetgroteduurzaamheidscongres.nl
Samen de participatie inhoud geven op 15 juni

Gemeente Rijswijk en de BBR slaan de handen in één om samen te werken aan een sociaal ondernemend Rijswijk! Op woensdag 15 juni zal een intentieverklaring worden getekend ter bevestiging van dit initiatief. We zijn daarvoor te gast bij Quantes in Hoornwijck omdat Quantes al direct invulling heeft gegeven aan deze intentie. Aandacht voor MVO (Maatschappelijk Verantoord Ondernemen), de participatiewet, werkgelegenheidsstimulering- en groei-, leer-/werkplekken en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Aanvang 16.00 uur. Wethouders Rene van Hemert en Borjn Lugthart en BBR bestuurslid Peter Hartevelt zullen de intentie verklaring ondertekenen na een korte toelichting en de bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje.
Aanmelden: bbrrijswijk@planet.nl
Nieuwe tram door de Plaspoelpolder

Tramlijn 17 is rijdt nu met het nieuwe materiaal door de Plaspoelpolder. De route van tram 17 is vanaf Wateringen, langs de Bogaard, station Rijswijk, Plaspoelpolder, Laak, Haagse Hogeschool, station Hollandsspoor en via Centraal Station naar het Korte Voorhout. De route naar het statenkwartier wordt overgenomen door tram 16.
Bedrijvenvolleybaltoernooi in Rijswijk in juni a.s.

Het toernooi vindt plaats in de Marimbahal, Waldhoornplein 1 in Rijswijk. Er kan worden ingeschreven voor 14, 15 en 16 juni 2016. Van 19.15 - 23.00 uur. Per avond kunnen er maximaal 20 teams deelnemen. Deelname door mixed-bedrijventeams wordt door ons zeer op prijs gesteld Elk team plaatst zich voor 1 van de Finaleronden op 28, 29 of 30 juni 2016.
Het inschrijfgeld is € 75,00 per team.
Aanmelden uiterlijk 1 juni 2016, maar vol is vol
www.bedrijvenvolleybal.net
Interessante bijeenkomst bij de Niwo

Alles over ICT, 5 bedrijven actief op het ICT gebied presenteerde zich op 18 april in de presentatie ruimte van het Niwo aan de Veraartlaan. Het Niwo is vergunningverstrekker voor transportondernemingen en koeriers. Vanaf januari 2017 wordt het gehele proces van verstrekken van vergunningen gedigitaliseerd.
De 5 ICT bedrijven presenteerde een palet van ICT diensten, het volledig digitaliseren van documenten, het ontwikkelen van een effectieve webshop, het organiseren en onderhouden van ICT in een bedrijfsverzamelgebouw, het werken in The Cloud en het onderzoeken en bepalen van een effectieve webshop en internetgebruik.

De bedrijven:
De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel voorzien met hapjes gemaakt door de HaagseZwam.

Op 31 mei bezoeken we de Arbo Unie

Arbo Unie is een moderne, landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg met een sterke regionale binding, in uiteenlopende branches en met een multidisciplinaire aanpak.
We zijn te gast in de Churchilltower, tegenover de Bogaard, Churchilllaan 366a, 2285 SJ Rijswijk. Ontvangst 16.00 uur
Rijswijks kamerlid onderscheiden

Stientje van Veldhoven, kamerlid van D66, woont in Rijswijk, is gisteren op het jaarlijks Aspergediner in Nieuwspoort onderscheiden als chevalier van de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië. Burgemeester Bezuijen ook aanwezig op het Aspergediner feliciteerde Stientje met de onderscheiding.
Jong management VNO-NCW nodigt uw jong talent uit

Op 25 april organiseert onze zustervereniging Jong Management Den Haag een bijzonder interessante bijeenkomst. Het hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland (de organisatie die onderzoek doet naar criminele geldstromen en onderliggende criminele netwerken) geeft een presentatie en daarmee een uniek kijkje in de fascinerende wereld van financial intelligence. Jong Management biedt u van harte gelegenheid om een jong managementtalent (tot 36 jaar jong) uit uw organisatie aan deze bijeenkomst deel te laten nemen en meteen ook kennis te maken met Jong Management, in het Calton Ambassador hotel, Sophialaan 2 in Den Haag.
Aanmelden is mogelijk bij Boudewijn Roest, voorzitter van Jong Management Den Haag via boudewijn@marike.net. Jong Management gaat er van uit dat deelnemers een hapje mee eten, dus mocht dit niet het geval zijn, geef dit dan door.
Info: www.jongmanagement.nlIn de war door de VAR?

Op woensdag 13 april organiseert Grant Thornton in het Tauro Kantorencentrum aan de Koninginnengracht in Den Haag. ‘In de war door de VA’
Voor zzp'ers of u werkt met zzp'ers? Hoe zit het met de opvolger van de VAR, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).
De VAR komt per 1 mei 2016 te vervallen.
Ter voorkoming van (fictieve) dienstbetrekkingen, dienen opdrachtgevers en zzp'ers vanaf 1 mei 2016, te werken overeenkomstig door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten.
Voor meer informatie over de nieuwe werkwijze en afstemming met de Belastingdienst nodigen wij u graag voor onze Spitsuurstudie op woensdag 13 april.

Programma:
Ontvangst15.15 uur
15.45 uur • Ter goedkeuring voorleggen overeenkomst van opdracht
• Gebruik van modelovereenkomsten
Door: Lex Krijnen, belastingadviseur Grant Thornton
16.15 uur • Het verschil tussen een opdracht en een arbeidsovereenkomst
• Aandachtspunten bij opdrachtovereenkomsten
Door: Micha Groeneveld, bedrijfsjuridisch adviseur Grant Thornton
17.00 uurNetwerkborrel

LocatieTauro Kantorencentrum unit 0.19, Koninginnegracht 19, 2514 AB Den HaagFusie Staatslotterij en Lotto rond

De fusie tussen de Lotto in Hoornwijck en de Staatsloterij aan de Haagse Paleislaan is rond. De handtekeningen zijn gezet voor het samengaan. Uitgangspunt is een efficiëntere bedrijfsvoering van beide organisaties. Toezichthouder ACM ging na diepgravend onderzoek akkoord met de samensmelting. Ook het kabinet schaarde zich achter de plannen. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar het is wel bekend dat beide merken blijven bestaan. Frans van Steenis wordt de algemeen directeur en keert daarmee misschien wel terug in Rijswijk, waar hij in de jaren 90 de vice president bij Holland International (TUI) was.

Kantoor lotto Hoornwijck en de notaris dagelijks bij de uitslagenBelastingkantoor wordt herontwikkeld

Het voormalige belastingkantoor aan de Steenvoordelaan bij de Bogaard is door het Rijks Vastgoed en Ontwikkel Bedrijf verkocht aan de AertGeerts Bouwgroep uit Rotterdam, die is gestart met de planvoorbereidingen om het voormalige belastingkantoor te transformeren naar appartementen. Dezelfde gebouwen in Den Haag, de voormalige ministeries van Binnenlandszaken en Justitie worden inmiddels volop verbouwd tot appartementen.

Het belastingkantoor in Rijswijk en zelfde gebouw zoals ontwikkeld voor appartementen in Den HaagBijeenkomst 5 april Job Runners in Vlietzigt

Op dinsdag 5 april bent u welkom vanaf 16.00 uur voor een “Meet & Greet” voor en door Jobrunners in Herberg Vlietzigt aan het Jaagpad. De ‘Meet & Greet’ is een bijeenkomst om het bedrijfsleven / MKB uit de Rijswijkse regio kennis te laten maken met de 40+ werkzoekenden leden van de netwerkgroep JobRunners uit Rijswijk. Onder het genot van een hapje en drankje profileren de leden van JobRunners zich, bestaande uit ervaren professionals met o.a. administratieve, commerciële, financiële, HR en logistieke ervaring. Op die manier kunnen zij wellicht “de klik krijgen” met de genodigden.
Voor deze bijeenkomst worden ondernemers, bedrijven en o.a. leden van de BBR uitgenodigd. Voor meer informatie http://www.jobrunners.nl
‘Brood’ in Rijswijk

Van 3 april t/m 16 mei is in museum Rijswijk de tentoonstelling van Herman Brood te zien. Museum Rijswijk is in de Herenstraat 67 in Rijswijk.
www.museumrijswijk.nl
Nieuwe bestuursleden bij de BBR

Op de ledenvergadering zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd, Sander Knijnenburg (28) van Knijnenburg Producties en Remco Zijlstra (45) van Zijlstra Drukwerk. Sander zal zich bezig houden met innovatie / communicatie en Remco werkt samen met Peter Hartevelt aan de ontwikkeling van een BIZ voor de Rijswijkse bedrijventerreinen.

Sander Knijnenburg en Remco ZijlstraKeurmerk Veilig Ondernemen weer toegekend

De samenwerking van de BBR en CBBR (Rijswijk Veilig Ondernemen) met de Gemeente, Industrieschap, Politie en Brandweer is weer beklonken met het certificaat Veilig ondernemen. Met name de inzet van de collectieve beveiliging en het regulier overleg met Politie en Brandweer draagt bij aan de veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen. De deelnemers in de collectieve beveiliging profiteren van korting op verzekeringspremies.
Info: info@rvo-rijswijk.nlBedrijvendag Ambassadeursconferentie 2016

Wilt u internationaal ondernemen of uw internationale activiteiten uitbreiden? Kom dan op 30 maart 2016 naar de Bedrijvendag. Meer dan 135 ambassadeurs en consuls-generaal staan klaar om uw handelsmogelijkheden met u te verkennen. De Bedrijvendag is onderdeel van de jaarlijkse Ambassadeursconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de Bedrijvendag kunt u korte één-op-ééngesprekken aangaan met de aanwezige ambassadeurs en consuls-generaal. U kunt maximaal 4 gesprekken per bedrijf aanvragen. Het aantal plaatsen is beperkt en onder voorbehoud.Informatiemarkt en netwerkborrel

Er zijn ook adviseurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl), VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK) aanwezig om u van informatie te voorzien. De Bedrijvendag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Info: klantcontact@rvo.nlVeel belangstelling voor presentatie Toekomstvisie Plaspoelpolder

De nieuwe koers richt zich op de verandering van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een veelkleurig werklandschap met ruimte voor werken, wonen, ontwikkelen een recreëren. Daarmee creëren we nog meer kansen voor investeringen, vernieuwing, duurzaamheid en werkgelegenheid. De speerpunten zoals gepresenteerd:Nieuwe omgevingswet

De gemeente besteedde ook nadrukkelijk aandacht aan de komende wet- en stelselwijziging die door de Tweede Kamer is aangenomen en die in 2018 ingaat. Hierbij worden veel wetten samengevoegd. Dat maakt het eenvoudiger om meerdere functies aan een bestaand gebied toe te voegen. De bestemmingsplannen gaan in 2018 verdwijnen en maken plaats voor een omgevingsvisie en een omgevingsplan.
BBR ledenvergadering 8 maart

Dinsdag 8 maart 16.00 uur, algemene ledenvergadering.
Vanaf 17.00 uur Ledenbijeenkomst.
We zijn te gast in het Rijswijks Werkcentrum.
Hoe staat het met de relatie van het Rijswijks bedrijfsleven en het Werkcentrum. Ook worden we geïnformeerd over de participatiewet, wat kunnen de leden van Job Runners voor ons betekenen? Maar natuurlijk elkaar ontmoeten met een drankje en een hapje.
Locatie: Rijswijks Werkcentrum, Steenpleatsstraat 2 B, 2288 AA Rijswijk.
Rijswijk Veilig Ondernemen, effectieve surveillance!!

Op dinsdagavond 23 februari rond 22.00 uur zag de surveillant van de collectieve beveiliging een optisch signaal van een inbraakalarm. Het is bij een deelnemer van het collectief. Achteraf bleek, vanwege een storing, geen melding aan de centrale te zijn doorgekomen. De toegangsdeur van het pand stond inderdaad open. Politie gewaarschuwd, er bleek een beeldscherm te zijn ontvreemd. Op het moment dat de surveillant het optisch signaal heeft waargenomen zag hij ook een onduidelijk figuur zich uit de voeten maken. Bij aankomst van de politie is men nog in de omgeving gaan kijken maar men heeft niemand gevonden. Het zal de inbrekers wel duidelijk zijn dat er direct wordt gereageerd bij inbraakalarm. De eigenaar is blij dat er zo snel is gereageerd en vind zijn deelname aan de collectieve beveiliging meer dan waard. U ook?
Info: info@rvo-rijswijk.nl
Alles over de Rotterdamsebaan op 1 maart in de Fokkerterminal

Op dinsdag 1 maart is in de Fokker Terminal de Informatieparade Rotterdamsebaan. Het gebied Hoornwijck in Rijswijk grenst aan de in- uitgang van de tunnel.
De informatiemarkt waar men alles te weten kan komen over de aanleg van de Rotterdamsebaan, de werkzaamheden die de komende jaren op de planning staan en het archeologisch onderzoek dat gedaan is. Ook zijn er stands over de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst, presentaties over duurzaamheid en vormgeving van de nieuwe weg en over het boren van de tunnel.
Naast het bezoeken van de stands op de informatiemarkt, kunt u ook verschillende presentaties bijwonen:
‘Rotterdamsebaan, de weg die werkt’ om 16.30, 17.30 en 18.30 uur
‘Duurzaamheid en vormgeving’ om 17.00, 18.00 en 19.00 uur
De bijeenkomst is op dinsdag 1 maart van 16.00 tot 20.00 uur
in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag.
Info: www.rotterdamsebaan.nl

In- en uitgang achter DrievlietOntbijten bij Mondriaan 11 maart

Op 11 maart van 8.00 tot 10.00 uur zijn de leden van de BBR van harte welkom voor een ontbijt in de geheel vernieuwde hospitality campus van Mondriaan aan de Koningin Marialaan in Den Haag.
Plaspoelpolder in de toekomst?

Samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken. Dat is het doel van de bijeenkomsten die de gemeente organiseert. De derde en laatste sessie is op donderdag 3 maart a.s. van 15.30 – 18.00 uur in het Informatiecenter Plaspoelpolder, Handelskade 49, 4e etage. De Plaspoelpolder maakt een grote verandering door. Om in te spelen op deze en nieuwe kansen is het van groot belang samen een breed gedragen toekomstvisie te maken. Een visie die perspectief biedt op de middellange termijn en concrete acties benoemt op de korte termijn. Het wordt dus interessant voor investeringen, vernieuwing en werkgelegenheid. Op 3 maart wordt een concept van de toekomstvisie inclusief het daarbij horende actieplan gepresenteerd. Dit concept staat op www.plaspoelpolder.nl
Enquête van de gemeente Rijswijk

Bent u tevreden over de gemeente Rijswijk als vestigingsplaats voor uw onderneming? Zijn er punten waarop het beter kan? Uw mening telt! Wij willen u verzoeken de ondernemerspeiling in te vullen.Het gaat om een vragenlijst van ca 10 minuten. Uw antwoorden op de vragen uit het onderzoek geven ons inzicht in hoe we onze dienstverlening en ons beleid kunnen verbeteren. Zo kunnen wij eraan bijdragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente.
www.ondernemerspeiling.eu/rijswijk inloggen met 653231.50 jaar podiumkunst in Rijswijk

In 1966 was de aula van het huidige Rijswijkse Lyceum geschikt gemaakt als kleine Schouwburg en in 1991 werd de huidige Schouwburg aan de Generaal Spoorlaan geopend. Deze 50 jaar podiumkunst zal in 2016 op verschillende wijze worden gevierd.

Buziau
In het begin van de vorige eeuw was Rijswijk de bakermat van de Revue. Buziau bracht clowneske nummers maar was ook een cabaretier en had een internationale carrière. Met het uitbreken van de 1e wereldoorlog beperkte hij zich noodgedwongen tot Nederland, waar hij vanaf 1914 de publiekstrekker voor het Eerste Nederlandse Revue Gezelschap van Henri ter Hal werd. Buziau en Henri ter Hal waren beide inwoners van Rijswijk.
Voor de viering van de 50 jaar podiumkunst staat Buziau centraal met de uitvoering van o.a. een musicalrevue over Buziau. De Rijswijkse Schouwburg, het Rijswijks Jeugdtheater, Dansschool Karin den Os en vele andere culturele organisaties werken mee aan deze musicalrevue met 6 voorstellingen in oktober 2016. De regie is in handen van de gerenommeerde theatermakers Karel de Rooij en Fred Florusse. De muzikale leiding wordt verzorgd door orkestleider Koos Mark.


Buziau met Henriette Davids (Harry Pot / Anefo - Nationaal Archief).Algemene Ledenvergadering in Rijswijks Werkcentrum

Op dinsdag 8 maart 2016 is de volgende ledenbijeenkomst:
Ledenvergadering:16.00 – 17.00 uur
Vervolg bijeenkomst:17.00 – 17.15 uur
Korte presentaties over de paticipatiewet en Jobrunners
Borrel en netwerken:17.15 – 18.15 uur
Vrijwilligersacademie Rijswijk!

De Vrijwilligersacademie ontwikkelt een trainingsaanbod voor alle vrijwilligers die wonen of werken binnen de Gemeente Rijswijk. Daarnaast kunnen ook beroepskrachten, die vrijwilligers begeleiden, gebruik gaan maken van het aanbod van de academie. www.vrijwilligersacademierijswijk.nl
De opzet is eenvoudig: U vraagt, wij DOEN! Heeft u (vanuit de organisatie waar u actief bent) een opfriscursus nodig of behoefte aan een specifieke workshop, bv. omgaan met agressie, kijk op de website en vindt wat u nodig heeft. Heeft u een gerichte vraag of een idee voor een korte training of cursus? Neem contact met ons op, dan kijken wij hoe we dit gaan realiseren.
Bent u een Vrijwilligersorganisatie? En heeft u een eigen scholingsprogramma? Maak uw aanbod breder bekend en toegankelijk met de website van de academie. Zo kunnen andere vrijwilligersorganisaties, met minder mogelijkheden tot scholing, gebruik maken van uw aanbod.

Leden van de BBR, wilt u partner worden?
Veel maatschappelijk betrokken ondernemers dragen de vrijwilligers van Rijswijk een warm hart toe en willen de academie graag ondersteunen met hun specifieke kennis en kunde. Wilt u ook uw specifieke kennis delen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties?
Mail ons op: info@vrijwilligersacademierijswijk.nlDe mooiste Schouwburg van Nederland

De Rijswijkse Schouwburg is het mooiste Theater van Nederland. Alle Nederlandse Theaterproducenten hebben zich daarover uitgesproken, terecht mogen we zeggen, niet alleen de theaterzaal is uitstekend maar ook de foyer is een aantrekkelijke en gezellige foyer.


Nieuwe tram rijdt proef in de Plaspoelpolder

In april zal op tramlijn 17 het nieuwe materiaal gaan rijden. Om zeker te zijn dat de introductie voorspoedig verloopt wordt er nu proef gereden met de nieuwe tram. De route van tram 17 is dan via Centraal Station tot het Korte Voorhout. De route naar het statenkwartier wordt overgenomen door tram 16.

Rijswijk Veilig Ondernemen is de nieuwe naam!

Het project ‘Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk’ is al sinds 1994 actief op de Rijswijkse bedrijven terreinen. Het resultaat is dat er relatief weinig criminaliteit is op de terreinen. In de uitvoering heeft de surveillant ook een belangrijke taak in het schouwen van de terreinen op onvolkomenheden zoals, niet werkende straat verlichting, storing verkeerslichten, zwerfvuil, sloopauto’s en dergelijke zaken. De naamgeving CBBR geeft nog weleens verwarring mede waarom is besloten in de naamgeving ook de uitvoering van de taken te melden.
Rijswijk Veilig Ondernemen, voor schone en veilige bedrijvenlocaties.
Deelnemers profiteren van korting op verzekering premies.
Info: info@rvo-rijswijk.nl of (06) 21 25 65 80Nieuwe leden bij aanvang 2016
Ontbijten bij Mondriaan

Op 11 maart van 8.00 tot 10.00 uur zijn de leden van de BBR van harte welkom voor een ontbijt in de geheel vernieuwde hospitality campus van Mondriaan aan de Koningin Marialaan in Den Haag.Kansen voor werklocaties: case Plaspoelpolder

Op 10 februari organiseert Bouwpower VNO-NCW Zuid-Holland een bijeenkomst in de Broodfabriek van 15.30 uur tot 18.30 uur met als thema “Nieuwe kansen voor bestaande werklocaties in Zuid-Holland: case Plaspoelpolder”. De economie van de provincie Zuid-Holland heeft veel mogelijkheden tot groei. Welke rol spelen goede werklocaties om de groeikansen van Zuid-Holland te verzilveren?Gezellige oudejaarsbijeenkomst in de Rijswijkse Schouwburg

In het AD is ruim aandacht besteed aan de Oudejaarsbijeenkomst.
Lees het artikel.Ook weer taarten voor de Brandweer en Politie

Namens de leden van de BBR worden op oudejaarsavond taarten bezorgd voor de politie- en brandweermensen die op oudejaarsavond dienst draaien. Banketbakker Lentz maakt speciaal mooie taarten, die BBR voorzitter Klaas Aantjes en bestuurslid Astrid van Steenderen zijn gaan bezorgen.
BBR agenda 2016

Op de site onder activiteiten / ledenbijeenkomst staat de agenda voor 2016 voor de BBR bijeenkomsten en de daarbij behorende thema’sP+R in Hoornwijck verhuist

De P+R Hoornwijck is verhuisd naar de parkeergarage in de Laan van Zuid Hoorn. Het huidige P+R terrein aan de Laan van Hoornwijck moet plaatsmaken als bouwterrein voor de aanleg van de Rotterdamsebaan, de Boogie Woogie tunnel, In de parkeergarage staan de auto’s droog en veilig in een afgesloten parkeergarage. Het is nu ca. 250 meter lopen naar de tramhalte van Tram 15, op de Laan van Hoornwijck.
Vanuit de Beneluxtunnel direct over de A4 naar Rijswijk

Vrijdagavond 18 december is het zover, komend vanuit de Beneluxtunnel rechtstreeks naar Rijswijk via de A4. Maandagmorgen 21 december rechtstreeks vanuit Rijswijk via de A4 naar de Beneluxtunnel. 50 jaar geleden werden bedrijven naar de Plaspoelpolder gelokt, want er zou een rechtstreekse verbinding via de A4 naar Rotterdam komen. Voor de bedrijven die er op gewacht hebben niet tevergeefs!!!Mooie Oudejaarsbijeenkomst 2015

Het was maandagavond 14 december uiterst gezellig, niet alleen de BBR leden maar ook de leden van de verenigingen uit Wateringen en het Forepark waren te gast in de Rijswijkse Schouwburg. Het koste in eerste instantie al enige moeite om alle gasten in de grote zaal te krijgen, vanwege de koffie en de oliebollen, speciaal in klein formaat gemaakt door Laurens Bosman. Maar precies op tijd kon het theater beginnen met Amar en Yentill en de Boer.
BBR voorzitter Klaas Aantjes en wethouder Rene van Hemert werden eerst even kort onder vuur genomen door Amar, die vervolgens als relativerende Marokkaan een mooie stand-up comedy ten beste gaf. Het optreden van Yentill en de Boer is zeer verrassend, leuke sketchjes en liedjes. Na afloop een zeer gezellig samenzijn in de foyer van de Schouwburg.
De VAR

We hebben al eerder bericht over de VAR. Van belang is dat vóór 1 april 2016 een verzoek met een modelovereenkomst door een zelfstandige is ingeleverd bij de belastingdienst. De voorbeeldovereenkomsten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.Bijeenkomst


Hoe u een loonsanctie vanuit het UWV voorkomt

In een bijeenkomst op dinsdag 19 januari georganiseerd door Randstad van 9.00 tot 11.30 uur zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed. Gastspreker is Frank Gevers, accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV, die vertelt hoe voldaan kan worden aan de eisen van het UWV.
De financiële verantwoordelijkheden van werkgevers voor de aanpak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen. Bij veel organisaties staat dit thema hoog op de agenda, aangezien langdurig ziekteverzuim enorme consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Naast doorbetaling van de loonkosten aan de zieke medewerker (maximaal 104 weken) bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de zieke medewerker 1e spoor (bedrijfsarts/arbeidsdeskundige) en voor de begeleiding in 2e spoor.

DatumDinsdag 19 januari 2016
TijdVan 9.00 tot 11.30 uur
LocatieVerrijn Stuartlaan 18-20, 2288 EL Rijswijk
InfoRandstad Leander Overmeer - 06-57877873

Na aanmelding ontvangt u binnenkort een bevestiging.Victory Boogie Woogietunnel

Is de naam van de Rotterdamsebaan-tunnel.
Het contract voor de bouw van de Rotterdamsebaan is gegund aan de combinatie BAM Infra en Wayss & Freytag Ingenieurbau. Waar de Rotterdamsebaan begint op de Binckhorstlaan bij de Zonweg, eindigt de tunnel in Hoornwijck, achter Drievliet. In een tunnelbak gaat hij verder onder de A4 door naar de Laan van Delfvliet. Dat is de weg vanuit en naar Hoornwijck naar de A13. Hier komt een kruispunt met het verkeer komend vanuit de Plaspoelpolder.
Het hele project moet in 2020 zijn afgerond. Belangrijk besluit is dat de Binckhorstlaan en de Laan van Hoornwijck niet worden afgesloten tijdens de bouw maar gewoon bereikbaar blijven. In mei 2016 wordt het bouwterrein aan de Laan van Hoornwijck ingericht. Het P&R terrein wordt opgeheven in 2016. Het alternatief is de parkeergarage aan de Laan van Zuid Hoorn.
Info: www.rotterdamsebaan.nlEnquête klachtenregeling aanbestedingswet

De gemeente Den Haag heeft onlangs de Taskforce Aanbesteden geïnstalleerd. VNO-NCW Den Haag en MKB Den Haag hebben zitting in de Taskforce genomen.
De Taskforce heeft als doelstelling om de kansen voor Haagse en regionale ondernemers te vergroten om mee te dingen naar aanbestedingen van de Gemeente Den Haag.
Daarna buigt de Taskforce zich ook over innovatief aanbesteden, duurzaam aanbesteden en social return. Dit wil zij onder andere realiseren door middel van een goede informatievoorziening via de websites, het organiseren van kennisintensieve bijeenkomsten en het vaststellen van jaarlijkse doelstellingen. Ook willen wij een goed functionerend klachtenloket. Nieuw in de aanbestedingswet is de zogenoemde klachtenregeling. Deze enquête heeft tot doel om meer inzicht te krijgen over het functioneren van deze regeling bij de gemeente Den Haag.
Klik hier voor de enqueteHaagweg weer open

De hoofdrijbaan van de Haagweg vanaf de Hoornbrug richting Den Haag is weer open vanaf zaterdag 28 november. Voorlopig wordt het wel een 30-km-zone. Er wordt nog gewerkt aan de parallelweg, die wordt ingericht als fietsstraat. Het verkeer zal hier overlast van ondervinden, maar van belang is de bereikbaarheid en het einde van de overlast door het sluipverkeer in Leeuwendaal.
Verbazing over ‘de techniek’ in Rijswijk

De BBR leden en relaties op de bijeenkomst van 24 november jl. waren zeer verbaasd over de bedrijven in Rijswijk die actief zijn op technisch gebied en over het algemeen zeer bijzondere producten maken, die veelal over de gehele wereld worden geëxporteerd. Zes bedrijven presenteerde zich, te weten;
Acin instrumenten, Victor Struik
Electronics & Telematics, Martin Vlot
hr GROEP het verkeersnetwerk, Jack Godijn
Van der Veen – event engineering, Olaf van den Wittenboer
Teesing BV, Fred Lamb
Ventil Test Equipment, Hendrik Jan van der Does

De presentaties werden gegeven in de fabriek van Ventil en na de presentaties verzorgde Hendrik Jan van der Does een rondleiding door de Ventilfabriek, waar de testapparatuur voor afsluiters wordt gebouwd.
Ledenbijeenkomst


De BBR oudejaarsbijeenkomst 14 december

Met een optreden van Yentl en de Boer, het nieuwe muzikale absurdistische cabaretduo van Nederland in combinatie met, en gepresenteerd door, onze eigen Rijswijkse stand up comedian Amar, ook dit jaar weer een schitterend programma.
Ontvangst vanaf 19:30 uur met koffie met oliebollen.
Om 20:15 de muzikale optredens van Yenthl en de Boer en comedy van Amar.
Vanaf 21:15 uur ontmoeting in de Foyer voor een gezellige nazit.
Per BBR lidmaatschap zijn 2 kaarten beschikbaar, € 10,- per set van 2 kaarten voor administratie- en verzendkosten. Niet leden en extra kaarten voor € 25,- per kaart.

Beveiliging op de Rijswijkse bedrijvenlocaties

De collectieve surveillance op de Rijswijkse bedrijvenlocaties wordt gecontinueerd door Trigion, die deze activiteit heeft voortgezet vanwege het faillissement van Capricorn. In basis blijven de surveillanten van Capricorn de collectieve surveillance uitvoeren en zij verzorgen ook de rapportage.
Voor informatie: bbrrijswijk@planet.nl T 06 21 25 65 80.

Ook betrokken en actief bij Duurzaamheid??

Op 18 november wordt het Energieloket Haaglanden geopend en bezoekt de Woonwijzerbus de gemeente Rijswijk. In de Woonwijzerbus kunnen bewoners en lokale ondernemers geïnformeerd worden over o.a. energiebesparing. Wethouder Marloes Borsboom opent het Energieloket met een ontbijt vanaf 8.30 uur in het Stadhuis, Bogaardplein 15. BBR leden zijn van harte uitgenodigd bij deze feestelijke opening van de Woonwijzerwinkel.
Aanmelden: duurzaamrijswijk@rijswijk.nlDe VAR verklaring

Per 1 januari 2016 zou er afscheid worden genomen van de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie). Opdrachtgevers en opdrachtnemer zouden gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Doordat er nog te veel onduidelijkheden zijn en de consequenties van de afschaffing van de VAR nog niet volledig worden overzien, is de invoering van voorbeeldovereenkomsten uitgesteld tot 1 april 2016.
De termijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om hun huidige werkwijze aan passen is opgeschort naar ultimo 2016. De Belastingdienst houdt wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. Per 1 januari 2017 is de overgangsperiode voorbij en dient iedereen over zijn op het nieuwe systeem van de voorbeeldovereenkomsten. De voorbeeldovereenkomsten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.Ledenbijeenkomst


Techniek in Rijswijk op dinsdag 24 november

Het BBR bestuur vindt het de moeite waard om eens aandacht te besteden aan bedrijven die actief zijn op technisch gebied. De ervaring leert dat men over algemeen slecht op de hoogte is van elkaars activiteiten in Rijswijk en omgeving. Op 24 november zullen een 10 tal technische bedrijven zich in een 5 minuten date presenteren.

Ontvangst16.00 uur
Presentatie16.15 tot 17.15 uur
Borrel en netwerken17.15 tot 18.00 uur
Aanmeldenwww.bbr-rijswijk.nlDe toekomst (visie) van de Plaspoelpolder

De tweede werksessie is op donderdag 19 november 2015 van 15.30 – 18.00 uur in het Informatiecenter Plaspoelpolder, Handelskade 49 in Rijswijk.

Thema’s
In deze tweede sessie vragen we om verder richting te geven aan de belangrijkste thema's die uit de eerste werksessie zijn voortgekomen, zoals; functiemenging, identiteit/imago, voorzieningen, verduurzaming en vergroening. Belangstellenden die de eerste keer niet konden deelnemen, zijn uiteraard ook van harte welkom. Na afloop is er een informele borrel. De werksessies zijn bedoeld voor ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars, bewoners in of grenzend aan het gebied, makelaars, kortom: iedereen die een belang heeft bij de Plaspoelpolder.
Aanmelden kan via http://tinyurl.com/plaspoelpolder of via de link op www.plaspoelpolder.nlDe participatiewet

Alles over de participatiewet in de praktijk
Op donderdag 12 november zijn we van harte uitgenodigd voor een ontbijt bij BBR lid Quantes. Dit ontbijt is van 07.30 tot 09.30 uur. Quantes heeft het initiatief genomen om aan de slag te gaan met mensen met een beperking, waarvan de overheid vindt dat wij uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage moeten leveren. Moet er een quotum gesteld worden of nemen we onze verantwoordelijkheid. Quantes wil graag haar ervaringen met ons delen.
De ontbijtsessie in samenwerking met VNO/NCW, MKB Nederland en het Werkgeversservicepunt Haaglanden. Quantes Grafimedia, Laan van Zuid Hoorn 60, 2289 DE Rijswijk
Aanmelden: contact@quantes.nlHet Rijswijks Jeugdtheater speelt “Kruistocht in spijkerbroek”

Stel je eens voor dat je in een tijdmachine stapt en belandt in het jaar 1212, in de Middeleeuwen. Dit overkomt Dolf Wega, de hoofdpersoon in “Kruistocht in spijkerbroek”.
Na het beroemde boek van Thea Beckman en een succesvolle verfilming daarvan neemt het Rijswijks Jeugdtheater je nu mee in een tijdmachine naar de Middeleeuwen met “Kruistocht in spijkerbroek” de Musical!
Het Rijswijks Jeugdtheater speelt zaterdag 14 november, zondag 15 en zondag 22 november “Kruistocht in spijkerbroek” de musical, in de Rijswijkse Schouwburg.
De musical is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
Kaarten te bestellen bij de kassa van de Rijswijkse Schouwburg 070-3360336 of online via www.rijswijkseschouwburg.nlAZC komt op TH locatie

Op 6 oktober 2015 stemde de gemeenteraad van Rijswijk in met het vestigen van een opvanglocatie voor asielzoekers aan de Lange Kleiweg 80. Het is een tijdelijke locatie voor 3 tot 5 jaar. Op de locatie worden woonunits geplaatst. De BBR en de direct omwonende zijn betrokken in het verdere verloop van de uiteindelijke vestiging van het AZC.Europese kampioenschappen Padel

Van 2 t/m 6 december zijn in het indoor sportcentrum La Playa in de Cobbenhagestraat de de Europese kampioenschappen Padel voor landenteams, dames en heren. Het onlangs geopende indoor sportcentrum La Playa heeft de modernste padelfaciliteiten in Nederland. Padel is een mix van tennis en squash. Met twee spelers, enkelspel, voor paren, dubbelspel, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net dient gespeeld te worden. Info: marcelpadel@gmail.com‘Check je Werkstress’ Congres 16 november

Op maandag 16 november van 13.30 tot 17.30 uur wordt dit congres georganiseerd.
Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de mensen die het overkomt, maar ook voor hun werkgever. Zeker in het MKB kan de uitval van één of enkele medewerkers een zware belasting voor het bedrijf betekenen.
op maandag 16 november het ‘Check je Werkstress’ Congres in de Fokker Terminal in Den Haag. Onder anderen minister Asscher, hoogleraar Neurowetenschappen Marian Joëls, WRR-econoom Robert Went en filosoof Bas Haring gaan met elkaar en met het publiek in gesprek over oplossingen om werkstress tegen te gaan en werkplezier te vergroten. Dat zorgt niet alleen voor de duurzame inzetbaarheid van uw personeel, het levert ook minder uitval en hogere arbeidsproductiviteit op.
Tijdens het congres wordt een boekje gepresenteerd met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over werkstress en concrete tips voor het voorkomen daarvan. Dat krijgt u als deelnemer na afloop mee naar huis.
Aanmelden: https://ikmeldmijaan.typeform.com/to/saErZCHoe groot is het probleem als men niet meer bij data kan komen?

Cybercrime! Een risico dat steeds vaker in het nieuws komt: Houdt een onderneming rekening met dit risico? Kan een onderneming blijven draaien op het moment dat de ICT niet meer functioneert vanwege een cybercrime-aanval? Kan een datalek een faillissement van een onderneming betekenen? Is bekend dat er een meldplicht bestaat voor datalekken vanaf 1 januari 2016? Een zeer actueel onderwerp waarover BBR lid, Zicht BV, een bijeenkomst organiseert op maandag 9 november a.s.

Het programma
16.00 uurOntvangst
16.30 uurOpening
16.45 uurPresentatie Maarten Goudsmit van Kennedy van der Laan over de wetgeving
17.15 uurPresentatie Dave Maasland van ESET over cybercrime en datarisico’s
18.30 uurAfronding
18.45 uurNapraten en netwerken tijdens een borrel en een walking dinner
21.00 uurEinde

De bijeenkomst is in het Worldhotel Grand Winston, Generaal Eisenhowerplein 1, 2288 AE Rijswijk.
Aanmelden voor dit programma op 9 november: Kees.Hoogenraad@zichtadviseurs.nlLedenbijeenkomst


Onze doelstelling voor duurzaam ondernemen

Op dinsdag 27 oktober staat een BBR bijeenkomst gepland met het thema duurzaamheid. Wethouder Marloes Borsboom zal in een korte inleiding de visie en actie van de gemeente Rijswijk op het onderwerp duurzaamheid geven. Enkele ondernemers zullen aan de hand van hun praktijk voorbeelden in het kort ervaringen delen op het gebied van energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zonne-energie en dergelijke.
De bijeenkomst is bij Tauro kantorencentrum in Hoornwijck, Laan van Vredenoord 33. Aanvang 16.00 uur.
Aanmelden >>>

De toekomst(visie) van de Plaspoelpolder

Op donderdag 1 oktober waren ruim 80 belangstellenden op de bijeenkomst in het Informatiecenter Plaspoelpolder om ideeën kenbaar te maken voor de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder. Een vervolg bijeenkomst staat gepland voor dondermiddag 19 november 2015.
De aanwezigen vertegenwoordigden diverse belangen, centrale vraag is wat zijn sterke punten en waar liggen onze uitdagingen voor de herontwikkeling van de Plaspoelpolder?
Aspecten die meer dan eens werden genoemd zijn: functiemenging, flexibele en faciliterende overheid, snelheid verlenen vergunningen, voorzieningenniveau, imago, pionieren, pilots mogelijk maken, bedrijven die bedrijven aantrekken, gebiedsfonds, nog betere onderlinge samenwerking, verbindingen leggen en investeren in relaties. Meer informatie en contact:
Remko van Eldik via (06) 117 904 76 of via rveldik@rijswijk.nl

Safe de date voor de oudejaarsbijeenkomst

Op maandag 14 december 2015 staat de bekende eindejaarbijeenkomst van de BRR gepland.
Ook dit jaar zal er weer een mooi programma gepresenteerd worden. Uiteraard ontvangen de BBR leden binnenkort een officiële en meer gedetailleerde uitnodiging in elk geval kan alvast de datum worden gereserveerd in de agenda’s.
Vanuit het BBR lidmaatschap zijn maximaal 2 kaarten gratis te verkrijgbaar, per kaart wordt wel € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Extra kaarten zijn te bestellen voor € 25,- dit is inclusief koffie, hapjes en drankjes gedurende de avond. Na afloop krijgt iedereen ook nog een goed gevulde goodiebag.Opvang vluchtelingen in Rijswijk

Samen met andere organisaties in Rijswijk is de BBR betrokken bij de besluitvorming van het college van B&W over de huisvesting van vluchtelingen in Rijswijk. Woensdag jl was er een bijeenkomst gepland en die was ‘Rijswijk waardig’, we hebben geluisterd en onze visie gegeven. De BBR vindt dat er niet van een gebouw moeten worden uitgegaan, maar van condities waaronder de huisvesting voor de vluchtelingen en de omgeving zou moeten worden ingevuld. Het belastingkantoor is genoemd door het COA, het is een gebouw van het Rijk, maar gelet op de locatie en zonder een recreatieve buitenruimte, niet geschikt. Mogelijke huisvesting in de Plaspoelpolder behoort tot de mogelijkheden, mits het gebouw en de buitenruimte geschikt is. De BBR vindt dat de condities zoals eerder genoemd leidend moeten zijn in de besluitvorming, iedereen is er van overtuigd dat we in Rijswijk ons steentje moeten bijdragen. Veel organisaties, Welzijn-, Zorg-, Onderwijs-, Bewoners- en Bedrijfsleven hebben op voorhand hun medewerking toegezegd bij de ‘inburgering’ van de op te vangen groep vluchtelingen. Er werden zelfs al vragen gesteld over inzameling van noodzakelijke voorzieningen voor de vluchtelingen.Tweede bouwfase in Harbour Village van start

Op donderdag 17 september is de 1e paal geslagen voor de 2e fase van de bouw van 12 bedrijfsruimten in het Rijswijkse havengebied. Door de vrije hoogte tot bijna 9 meter, de verschillende afmetingen en de prachtige ligging aan het water wordt het een geweldige plek om te werken en te ondernemen. Elke unit heeft parkeergelegenheid voor 2 auto’s. Als u belangstelling zou hebben voor een unit dan wordt u helaas teleurgesteld want ze zijn allemaal verkocht. U zal dan moeten inschrijven voor de 3e bouwfase.De Plaspoelpolder in de toekomst?

Met alle belanghebbenden samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken. Dat is het doel van een aantal werksessies dat de gemeente Rijswijk in samenwerking met het Industrieschap Plaspoelpolder, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk en de Urbanisator Plaspoelpolder organiseert. De eerste werksessie is op donderdag 1 oktober van 15.30 – 18.30 uur in het Informatiecentrum Plaspoelpolder, Handelskade 49 in Rijswijk.

De Plaspoelpolder maakt een grote verandering door. Het doortrekken van de A4 vergroot de potentie. Om in te spelen op kansen is het van groot belang samen een breed gedragen toekomstvisie te maken. Een visie die perspectief biedt op de middellange termijn en concrete acties op de korte termijn. Daarmee creëren we nog meer kansen voor investeringen, vernieuwing en werkgelegenheid. Zo versterken we onze gezamenlijke positie in de regio.
De werksessies zijn bedoeld voor ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars, bewoners in of grenzend aan het gebied, makelaars, kortom: iedereen die een belang heeft bij de Plaspoelpolder. Aanmelden via tinyurl.com/plaspoelpolder. Er staat een link op www.plaspoelpolder.nlLedenbijeenkomst


De workshop van 22 september is vol geboekt. In 2016 is de volgende workshop.

30 september: Business in Clubs tijdens het Ondernemerplein 2015
BBR Ondernemerspleinborrel in Café Barlow, Plein 15-16. Kosten € 15,-- p.p. aanvang 17.00 uur.
Aanmelden >>>WFIA 15 jaar actief in internationale werving

Donderdag 3 september werd het 15 jarig bestaan gevierd van WFIA, die voor de regio Den Haag actief is in het werven van internationale ondernemingen voor vestiging in onze regio. De beschikbaarheid van getalenteerde werknemers is voor internationale investeerders steeds belangrijker en maakt deel uit van het vestigingsklimaat. Dit bepaalt mede de keuze voor een vestigingslocatie. Dat was de conclusie op het 15-jarig bestaan van de WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) in het World Trade Center in Den Haag. minister-president Mark Rutte benadrukte het belang van buitenlandse investeringen voor de Nederlandse economie. “Nederlanders blijven niet in de haven liggen, maar reizen de hele wereld af om zaken te doen. Stilzitten achter een bureau is niets voor ons. Daar worden we onrustig van. Dus we gaan erop uit. Zoeken gelijkgestemden in andere landen en gaan talloze samenwerkingsverbanden aan. Het is goed dat de WFIA deze handelsgeest herkent, erkent en met een uitgestoken hand bedrijven helpt wegwijs te worden in Den Haag of elders in ons land. Het levert niet alleen goede contacten op, maar vooral: banen. En die zijn meer dan welkom in Nederland.”
BBR voorzitter Klaas Aantjes was even in de gelegenheid de minister president aan te spreken en het belang van Rijswijk als vestigingsplaats te benadrukken.Workshop ING Bank, "Zaken doen via social media" volgeboekt

De BBR bijeenkomst op 22 september a.s. met een workshop over de ‘Social media’ is inmiddels volgeboekt. Het BBR bestuur heeft dan ook besloten in begin 2016 de workshop nog eens te organiseren.Energie - audit voor het MKB kan ook besparing opleveren

Voor december 2015 moeten grote ondernemingen op last van de overheid een verplichte energie - audit op het bedrijfsgebouw laten uitvoeren, met als doel het energieverbruik van ondernemingen flink te reduceren.
Met een energie - audit wordt de energiehuishouding van een onderneming doorgelicht, waarmee besparings - kansen aan het licht komen. De voordelen van een energie - audit zijn dan ook voor het MKB bedrijven aantrekkelijk. EarthPlan kan daarbij helpen. Informatie: T: 010 – 400 0 255 www.earthplan.nlSchouwburg start het nieuwe Theaterseizoen

Op zaterdag 12 september wordt traditioneel gestart met een voorstelling van het Rijswijkse Jeugdtheater. Op 11 september is de maatschappelijke beursvloer. Het is weliswaar geen voorstelling en alleen te bezoeken door de aangemelde deelnemers, www.beursvloerrijswijk.nl Voor het programma van het nieuwe theaterseizoen in de Rijswijkse Schouwburg; www.rijswijkseschouwburg.nl
Het gehele schouwburg complex heeft ook een schoonmaak beurt ondergaan, waar ook Rijswijkse bedrijven bij betrokken zijn, De firma Roma is de hoofdaannemer en schakelde Coli glazenwasserij in, Proper Dienstverlening en Greenspeed.Opening bibliotheek

Wethouder Marloes Borsboom, wethouder van o.a. Cultuur, heeft de herbouw van de bibliotheek officieel geopend. Bij de nieuwe inrichting van de bibliotheek maakte de architect gebruik van het ontwerp voor de bibliotheken in Leidschendam en Voorburg. Dat betekent dat de rijen kasten waarin de boeken ruggelings op alfabet zijn geplaatst, ingeruild zijn voor overzichtelijke presentatiemeubels en moderne kasten. De materialen staan in negen ‘Werelden’ bij elkaar. Met de nieuwe kastplaatsing vindt men snel wat leuk is en komt men materialen tegen die anders niet ontdekt waren. Zo hebben alle grote locaties van de Bibliotheek aan de Vliet nu dezelfde uitstraling: een moderne en overzichtelijke bibliotheek vol kleur. De Kunstuitleen beschikt over een uitgebreide collectie kunstwerken die men kan lenen.
De Bibliotheek is gevestigd aan het Eisenhowerplein naast de ingang van het station.Nieuwe verbinding Haantje / Beatrixlaan

’t Haantje in Rijswijk behoort ook tot de nieuwe woningbouwlocatie ‘Rijswijk Buiten’. De ontwikkelingen met de nieuwbouw in Rijswijk Buiten lopen zo voorspoedig dat eerder dan gepland ook met de bouw ontwikkeling in ’t Haantje wordt gestart. Reden waarom nu ook de nieuwe verbindingsweg van ’t Haantje naar de Beatrixlaan en het gebied Sion is aangelegd en open gesteld.Proeflessen volgen tijdens de Trias Try Out

Altijd al Gitaar willen spelen, breakdancen, zingen, harp spelen, theater spelen, fotograferen, schilderen, piano spelen, musical of een animatiefilm maken. Soms is het lastig om een keuze te maken. Om je daarbij te helpen, organiseert Trias ‘de Trias Try Out’ op zaterdag 29 augustus.
Van 10 tot 14 uur zijn er proeflessen voor iedereen. Als de les bevalt, kun je meteen inschrijven voor het nieuwe cursusjaar dat begint vanaf 31 augustus.
De Trias Try Out is op de locatie van Trias Rijswijk aan de Cor Ruysstraat 2, en het cursusaanbod vind je op www.stichting-trias.nlReminder
Op naar de 2e Beursvloer Rijswijk!

Op vrijdag 11 september vindt de tweede Beursvloer Rijswijk plaats in de Rijswijkse Schouwburg. Op de Beursvloer ontmoet u in korte tijd allerlei verschillende lokale maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen, verenigingen, goede doelen en vrijwilligersorganisaties) die hulp kunnen gebruiken om hun organisatie te verbeteren of hun doelen te bereiken. In ruil daarvoor bieden zij u een mooie tegenprestatie.
Wij zoeken nog enkele bedrijven die willen deelnemen.
Info; www.beursvloerrijswijk.nl
Bekijk hier het filmpje van de 1e Beursvloer Rijswijk
Vrijdag 11 september 2014, De Rijswijkse Schouwburg, 16.30 – 19.00 uur
Aansluitend afterparty bij het StrandwalfestivalWeekend activiteiten in La Playa

Op vrijdag 28 augustus is de opening van La Playa het sportcentrum voor sporten zoals; Speed Soccer, Padel en Beach sports.
Op zaterdag 29 augustus is er een Clinic met de wereld 1 sporter Alejandra Salazar. Bedrijven zijn op deze zaterdag welkom om kennis te maken met deze sporten. Op zondag 30 augustus is het een opendag voor de inwoners van Rijswijk. Info; info@laplaya.nl22 september Workshop ING Bank, "Zaken doen via social media"

ING Bank organiseert een een workshop op 22 september a.s. verzorgt door Just Connecting. In deze interactieve presentatie worden we ook meegenomen in de wereld van het zaken doen via Social Media, met handzame tips over LinkedIn, Twitter, Facebook, Google Plus en meer.
We zijn te gast in de presentatieruimte van BDO In Hoornwijck, de locatie tussen ‘de Haven en Luchthaven’. Uw aanmelding via www.bbr-rijswijk.nlWomen Business Support Event 2016

Op 16 & 17 maart 2016 wordt het ‘Women Business Support Event’ georganiseerd in het World Forum Den Haag. De leden van de BBR krijgen 50% korting op de entreeprijs, ga naar de website www.inspirar.eu.Haagweg, Rijswijk in, vanaf 24 augustus afgesloten.

Wie normaal via de Hoornbrug Rijswijk in komt zal vanaf 24 augustus een andere route moeten kiezen. Meest voor de hand ligt de afslag 10 op de A4, naar de Plaspoelpolder. De Haagweg wordt opnieuw ingericht en vanaf de Jan van de Heijdenstraat richting Hoornbrug is de weg inmiddels klaar en weer open voor het verkeer Rijswijk uit via de Hoornbrug.Rijswijk Buiten de trots van Rijswijk

Niet alleen omdat het een mooie wijk wordt maar ook vanwege de organisatie, de samenwerking met Dura Vermeer en andere bouwondernemingen, aldus Ronald van der Meij op de BBR bijeenkomst in het infocenter Rijswijk Buiten. Passend bij de huidige tijd is in relatief korte tijd, van verwerving van de grond tot masterplan en bestemmingsplan de ontwikkeling van Rijswijk Buiten verlopen. Telkens wanneer een deelplan wordt gepresenteerd is de belangstelling groot en is er geen belemmering ook direct met de bouw te beginnen. Hoewel de ontwikkeling van het gebied ’t Haantje in 2017 zou starten wordt al eind 2015 het eerste project ontwikkeld.
Voor alle informatie; www.rijswijkbuiten.nlDe A4 van economisch belang voor Rijswijk

Wanneer in december 2015 eindelijk de directe verbinding tussen Rotterdam en Amsterdam een feit zal zijn, breekt er voor de (her)ontwikkeling van de Rijswijkse bedrijvenlocaties een nieuwe tijd aan.
Ooit heeft het toenmalige college van B&W onder voorzitterschap van Archibald Boogaard al in 1953 voorspeld dat bij de ontwikkeling van de Plaspoelpolder het van belang was dat dit gebeurde aan de rand van de geplande A4, de verbinding tussen Rotterdam en Amsterdam. Dat het vervolgens meer dan 50 jaar zou duren wist men natuurlijk niet. Maar nu die weg er dan toch is blijft dat argument ook vandaag de dag van toepassing. Maar niet alleen voor de Plaspoelpolder maar ook voor Hoornwijck en de Broekpolder.Onderhoud riolering Plaspoelpolder

Om ervoor te zorgen dat het riool goed blijft functioneren en problemen op tijd worden ontdekt zal in de komende periode de riolering in de Plaspoelpolder worden geïnspecteerd. Door reiniging met hoge waterdruk wordt los vuil en vet dat zich heeft afgezet aan de rioolbuis worden verwijderd. Daarna wordt met een robotcamera de rioolbuis gecontroleerd. Zo kan men zien of het riool niet is gescheurd, verzakt of op een andere manier het functioneren wordt belemmerd.
In de periode van 31 augustus tot en met 11 september wordt gestart met werkzaamheden overdag die weinig verkeershinder geven. In de periode van 14 september tot en met 25 september worden de werkzaamheden 's nachts uitgevoerd op belangrijke doorgaande wegen, langs de tram-/busbaan en in straten waar overdag veel auto's geparkeerd staan.Op bezoek in het infocenter A4


Met 40 deelnemers is de BBR op excursie gegaan naar het infocenter van de A4 in Schiedam. Na een broodjeslunch in het ‘Clubhuis’ van de BBR vertrokken met 2 kleine bussen, via Schipluiden naar het infocenter. Tijdens de rit heeft voormalig wethouder Hans van Rossum een uitleg gegeven over de rol van de gemeente Rijswijk in de ontwikkeling van de A4 in de afgelopen decennia, ruim 50 jaar heeft het geduurd voor de verbinding Amsterdam Rotterdam een feit is. In 1953 werd de Plaspoelpolder ontwikkeld, mede omdat deze locatie zou komen te liggen aan de verbinding Amsterdam / Rotterdam. Na een uitvoerig uitleg over de bijzonderheden van de verlegde A4, Delft / Schiedam, werd vervolgens een rondtour gemaakt over de weg in aanleg en alle bijzonderheden over de constructie verteld. De economische herontwikkeling van de Plaspoelpolder door de ligging aan deze verbinding zal bij de opening van de verlengde A4 zeker tot stand komen in de visie van het BBR bestuur. De bereikbaarheid van Rijswijkse bedrijvenlocaties, Plaspoelpolder, Hoornwijck en Broekpolder, centraal in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, wordt nu ongekend gunstig tussen de mainports Amsterdam en Rotterdam. “We hebben jaren naar dit moment uitgekeken”, aldus BBR voorzitter Klaas Aantjes.

voor vertrek even op de foto groep 1

uitleg oud wethouder van Rossum in de bus

uitleg in het infocenter A4

nog even en de weg is in gebruik

na afloop nog even napraten bij het 'BBR clubhuis'

Open bedrijven weekend


Op 9, 10 en 11 oktober a.s. wordt in de regio Haaglanden een Open Bedrijven Weekend georganiseerd. Tijdens het Open Bedrijven Weekend krijgen bedrijven de gelegenheid om zich te presenteren aan elkaar en aan het Haagse publiek. Van de grote multinational tot de beginnende start-up. Wie zijn ze, wat doen ze en waar staan ze voor? Er worden verschillende programma’s aangeboden gedurende het weekend. Op vrijdag komt vooral het zakelijk publiek aan bod, de zaterdag en zondag is voor iedereen. Altijd al een kijkje willen nemen achter de normaal gesloten deuren van de Wegener drukkerij, of achter de schermen bij deelnemende hotels als het Amrâth Kurhaus en het Carlton Ambassador? Altijd al kaviaar willen proeven of champagne, een testrit willen maken op een e-bike, Segway of in een Tesla? Kom dan naar het Open Bedrijven Weekend! Wilt u uw bedrijf ook presenteren tijden het Open Bedrijven Weekend?
Neem dan contact op met Marion Verboom op 06-52888144 of mail naar marion.verboom@openbedrijvenweekend.nl
Kijk voor meer informatie op: www.openbedrijvenweekend.nlFood, Business & Sports


Op vrijdag 4 september is er een evenement van twee BBR leden in de Plaspoelpolder.
Let´s Cook together en La Playa.
De ontvangst is tussen 17:30 en 18:00 uur in de Kookstudio aan de Koopmanstraat 5m.
Optioneel is er voor de sportieve deelnemers gelegenheid om bij BBR-lid La Playa, te gaan sporten tussen 15:00 en 17:00 uur. (www.laplaya.nl/)


In de Kookstudio wordt tussen 18:00 en 21:00 elk half uur een gerecht(je) geserveerd (7x). De kosten zijn; Sporten € 10,-- , diner € 29,00 ex btw p.p. inclusief drank. BBR-leden kunnen zich aanmelden Info@letscooktogether.nl
Gratis E-bikes op de zaak!


In uw organisatie zijn er vast medewerkers die elke dag met de auto naar het werk komen, maar best 1 of 2 keer per week anders willen reizen. De E-bike is vaak een prima alternatief: daar leg je heel makkelijk grotere woon-werkafstanden mee af.
Om te ontdekken of de e-bike wat is voor uw medewerkers kunt u meedoen aan het project "E-bikes op de zaak". We kijken dan met u naar de kansen die u heeft om fietsen te stimuleren met beleid: wat kan er wel en niet fiscaal? We kunnen helpen bij het opstellen van een degelijk fietsplan voor de zaak. Maar u kunt medewerkers ook de kans geven om een E-bike uit te proberen.
Elke werkgever in Rijswijk die zich aansluit bij het convenant Bereikbaar Haaglanden kan meedoen aan de actie E-bikes op de zaak. De actie geldt voor werkgevers met 15 tot 100 werknemers, maar we hebben ook mogelijkheden voor kleinere en grotere organisaties. Het aanbod is gelimiteerd, dus wees er op tijd bij! Aanmelden of meer weten? Neem contact op met Tobias van en Briel (fiets@ga3punt0.nl).
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de actie. De kosten voor het convenant-partnerschap van Bereikbaar Haaglanden bedragen € 250,- per jaar voor organisaties tot 100 medewerkers.

BBR secretaris een week op proef op het E bikeboardOp naar de 2e Beursvloer Rijswijk!


Na het succes van de eerste Beursvloer Rijswijk kon een vervolg niet uitblijven. Op vrijdag 11 september vindt de tweede Beursvloer Rijswijk plaats in de Rijswijkse Schouwburg. De Beursvloer is een zeer succesvol landelijk concept om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) te bevorderen. Op de Beursvloer ontmoet u in korte tijd allerlei verschillende lokale maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen, verenigingen, goede doelen en vrijwilligersorganisaties) die hulp kunnen gebruiken om hun organisatie te verbeteren of hun doelen te bereiken. In ruil daarvoor bieden zij u een mooie tegenprestatie. Het resultaat? In 2014 waren er 144 matches: een boost aan het maatschappelijk leven en een stimulans voor maatschappelijke betrokkenheid in Rijswijk!

Voorbeeldmatches Beursvloer 2014

Matchen
U bedenkt voorafgaand aan de Beursvloer wat u kunt aanbieden én vragen. Menskracht, advies, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit of faciliteiten, het maakt niet uit. Op de Beursvloer handelt u in een ongedwongen, dynamische sfeer in vraag én aanbod en maakt u een match waarbij de portemonnee gesloten blijft.
Info: www.beursvloerrijswijk.nl
Heeft u nog vragen: Laura Visser via beursvloer@welzijn-rijswijk.nl

Bekijk hier het filmpje van de 1e Beursvloer Rijswijk

Vrijdag 11 september 2014
16.30 – 19.00 uur
De Rijswijkse Schouwburg
Aansluitend afterparty bij het Strandwalfestival
Voorwaarden:
Vooraf inschrijven - maximaal 2 personen per organisatie / bedrijf – deelname is gratis.Nu ook sporten in de Plaspoelpolder


Op 1 juni is geopend La Playa, Indoor sportcentrum, aan de Cobbenhagenstraat 2a. Vroeger een distributiecentrum en in korte tijd omgebouwd tot een Indoor sportcentrum. Bijzonder aan het sportcentrum is de variatie aan snelst groeiende sporten zoals: Padel, Speed Soccer, Beach Sports en wel Beach Volleyball, La Playa bevat ook een ruimte voor fysiotherapie / manuele therapie, een vergaderruimte tot zo'n 20 man.
Info: Marcel Bogaart, 06-14217656.

Geen Voetbal maar toch op bezoek in het Stadion


Dinsdag 30 juni zijn we te gast van Caminada Notarissen in het ADO Stadion. (officieel het Kyocera Stadion). Een korte rondleiding door het Stadion en een korte presentatie over levenstestamenten (wie geeft u het vertrouwen, zakelijk en privé?). Aanvang; 16.30 uur.
Aanmelden >>>Wieleractiviteiten voor de jeugd


Vrijdag 26 juni de tweede jeugdmeerdaagse van wielervereniging de Spartaan uit Rijswijk. De proloog wordt gereden op de Verrijn Stuartlaan in de Plaspoelpolder. De leden van de BBR zijn van harte uitgenodigd voor een drankje en een hapje en natuurlijk voor de aanmoediging van de jeugdige wielrenners. Aanvang 17.30 uur.
Aanmelden >>>Het BBR Zomerontbijt


Dinsdag 16 juni 8.00 uur zijn we te gast bij Accent Receptie Services.
Op dit zomerontbijt worden we geïnformeerd over de activiteiten van Accent, namelijk receptionistes, telefonistes, gastvrouwen en servicedesk medewerkers. Daarnaast informeren we u over mobiliteits aangelegenheden van de bedrijvenlocaties in Rijswijk.
Aanmelden >>>Op bezoek in Hoornwijck


Dinsdag 9 juni 16.00 uur te gast bij St. Promotie Businesspark Hoornwijck.
Na de Open Kantoren Route die op 9 juni a.s. is georganiseerd, is er vanaf 16.00 uur een gezamenlijk en hartelijk ontvangst met een borrel en een hapje bij Chic & Delice gelegen in de voet van de Parkeergarage.
De kantorenroute die is uitgezet is vanaf 14.00 uur vanuit Chic & Delice te volgen. In de beschikbare kantoorlocaties zijn de desbetreffende makelaars aanwezig om u informatie te verstrekken.
Info: jaap@hoornwijck.info
Aanmelden >>>Trias voor de kunst


Zaterdag 30 mei zijn de jongeren die graag actief muziek-, dans- of theaterkunst willen beoefenen tussen 10 en 14 uur van harte welkom op de open dag van Trias. Zij kunnen dan kijken, proeven en natuurlijk meedoen.
Kijk voor meer informatie op www.stichting-trias.nl.

Trias geeft jaarcursussen en korte cursussen voor jong en oud. Van Muziek op schoot voor de allerkleinsten vanaf 1,5 jaar tot Jazz en beweging, speciaal voor 50-plussers. Naast het bekende aanbod zijn er ook weer een aantal nieuwe cursussen toegevoegd aan het aanbod: wat dacht je van een driedaagse Summerschool Musical, een cursus trompet, een cursus moderne dans of aan de slag met nieuwe media in The Geek Zone? Niet alleen kinderen kunnen hun talenten ontplooien bij Trias, ook is er een aanbod voor volwassenen. Of je nu een instrument wilt bespelen, wilt zingen in het koor, beter wil leren fotograferen of kleding zelf wilt maken.Keurmerk Sociale Onderneming 20 mei


Op woensdag 20 mei is in het Zuiderstrand Theater in Scheveningen haven (voormalig Norfolkterrein) Kranenburgweg 2583 ER de lancering van het Keurmerk Sociale Onderneming.
17.30 uur ontvangst, start programma 18.15 uur en netwerkborrel van 19.30 tot 21.00 uur.
Om 16.00 uur kan men ook inschrijven voor een MVO workshop.
Een mooie gelegenheid om ook kennis te maken met het Zuiderstrandtheater.
Info over het keurmerk: www.keurmerksocialeonderneming.nl

Aanmelden: http://haagschebusinessclub.nl/evenementen/inschrijvingen/84/zuiderstrandtheater-lancering-keurmerk-sociale-ondernemingOlympia Tour zondag 17 mei in Rijswijk


De slotetappe van deze zesdaagse tour, wordt gereden in Rijswijk op zondag 17 mei. De start in Rijswijk is om 12.00 uur op de Sir Winston Churchillaan ter hoogte van het Bogaardplein. De wielrenners rijden negen maal een parcours van circa 17 km door Rijswijk. De finish wordt rond 15.30 uur verwacht bij het Bogaardplein. Tussen 11.30 uur tot 16.30 uur zal de route niet meer toegankelijk zijn voor auto's.
Informatie en plattegrond van het parcours: http://www.rijswijk.nl/olympiastour.Koude bijeenkomst in Harbour Village


Ondanks de kou was de belangstelling voor de bijeenkomst in Harbour Village groot. Zelfs op de algemene ledenvergadering kwamen we stoelen te kort. De 16 bedrijfsgebouwen in Harbour Village zijn op 10 maart in casco staat opgeleverd. Het was dus improviseren en met de jassen aan en een heerlijk kopje soep toch een aangename bijeenkomst. De starters werden geïntroduceerd door wethouder van Hemert. Een van de starters kreeg een coachtraject aangeboden van de gemeente Rijswijk bij het ondernemersklankbord. BBR voorzitter Klaas Aantjes gaf 3 nieuwe leden de gelegenheid zich voor te stellen. Frank Meijnders van BDO, sinds kort gevestigd in Hoornwijck. Ester Neven, gevestigd in Park Hoornwijck en actief in loopbaan begeleiding. Coen Bos, actief als landschaparchitect.


BBR in Harbour VillageAfsluiting Haagweg


Vanaf 16 maart is de Haagweg in de richting van de Hoornbrug afgesloten tussen de Jan van de Heijdenstraat / Herenstraat en Lindelaan tot de Acacialaan (Hoornbrug). De afsluiting duurt tot eind juni 2015. De weg wordt gereconstrueerd en de trambaan vernieuwd.Het Rijswijks Jeugdtheater


Nog 1 week te gaan voor de laatste musical van het seizoen in de Rijswijkse Schouwburg. De Klokkenluider van de Notre Dame op 21 maart 19.00 uur, 22 en 29 maart om 14.00 uur. Kaarten zijn nog te koop via www.rijswijkseschouwburg.nlBBR bijeenkomst voor starters


Op dinsdag 24 maart a.s. organiseert de BBR een bijeenkomst voor starters in samenwerking met de gemeente Rijswijk. De bijeenkomst wordt gehouden in Harbour Village, hier zijn de eerste 16 bedrijfsgebouwen opgeleverd. Op de bijeenkomst zijn ook aanwezig de KvK, belastingdienst, Ondernemersklankbord en de Rabobank. De bijeenkomst is van 17.00 tot 18.30 uur. Voorafgaande aan de bijeenkomst is de BBR ledenvergadering. Aanmelden >>>Art imPPPuls een kunstproject op de Plaspoelpolder!


Op initiatief van de Urbanisator Plaspoelpolder wordt van 19 maart tot en met 23 april en ‘pop-up art gallery’ georganiseerd aan de Verrijn Stuartlaan 27 in de Plaspoelpolder.
Op 19 maart opent wethouder Lugthart de pop-up art gallery. De werken zullen daar tot 23 april te zien zijn in een vrij toegankelijke kunstexpo. Op 23 april wordt door de jury, onder leiding van wethouder Marloes Borsboom (Cultuur), de prijs aan de winnaar uitgereikt.
Dit project geeft kunstenaars met binding met Rijswijk dé kans hun werk onder de aandacht te brengen onder alle ondernemers, vastgoedeigenaren en gebruikers van de Plaspoelpolder. De opdracht welke de kunstenaars hebben meekregen is dat de kunst verbonden moet zijn aan een van de twintig onderwerpen uit de Canon van Rijswijk. Met 34 aanmeldingen voorzien wij een grote collectie prachtige werken van zowel Rijswijkse als niet-Rijswijkse kunstenaars.

Opening: 19 maart 17.00 uur – 18.30 uur.
Afsluiting: 23 april 16.30 uur – 18.30 uur.
Aanmelden: info@plaspoelpolder.nlFietsen van Rijswijk naar Rijswijk naar Rijswijk en weer terug naar Rijswijk


Op vrijdag 17 april wordt voor de 5e keer deze fietstocht georganiseerd. In Nederland zijn er 3 plaatsen die Rijswijk heten, in de provincie Gelderland dichtbij Wijk bij Duurstede en in Noord Brabant dicht bij Woudrichem. Op 1 dag wordt deze Rijswijkse tocht op de fiets afgelegd, zo’n 190 km. Het is ook mogelijk om een deel mee te fietsen. Met de trein en de fiets naar Gorkum, op de pont naar Woudrichem en van Rijswijk in Noord Brabant naar ons eigen Rijswijk. Een mooie tocht langs de Waal naar Dordrecht en via Rotterdam weer terug naar Rijswijk een tocht van 65 km.
Belangstelling: bbrrijswijk@planet.nlTraditie getrouw taarten voor Politie en Brandweer


Op oudejaarsavond bracht BBR voorzitter Klaas Aantjes weer taarten naar de politie en brandweer in Rijswijk. Namens het bedrijfsleven wil de BBR haar dank brengen aan de hulpdiensten in Rijswijk. Zij zorgen immers voor de veiligheid. Zo is de brandweer in Rijswijk nog steeds de snelste van Nederland.

Succesvolle maatschappelijke beursvloer


Er waren op de eerste Rijswijkse maatschappelijke beursvloer 35 organisaties, die wel enige steun vanuit het bedrijfsleven konden gebruiken en ook bereid waren daar iets voor terug te doen. De deelnemende 35 bedrijven stelden kennis, kunde, mensen, ruimte en nog veel meer ter beschikking. Er zijn maar liefst 144 matches gemaakt.
De Gemeente Rijswijk, Welzijn Rijswijk en de BBR organiseerden samen deze 1e Beursvloer. Het voltallige B&W college van Rijswijk was ingeschakeld: de wethouders als matchmakers en de burgemeester als voorzitter van de jury. Het bleek dat iedereen zich goed had voorbereid en wist met wie men zo snel mogelijk in contact wilde komen.
Een voorbeeld van een geslaagde match is de toezegging van het bedrijf Studio Dith om advies te geven over social media, nieuwsbrieven en de website aan Museum Rijswijk, in ruil voor een ontvangst in het museum voor de medewerkers van het bedrijf. De match die door de Jury als beste werd beoordeeld was die van zorginstelling Florence met Balletstudio Karin den Os. De balletstudio zal een voorstelling voor de ouderen van Florence verzorgen en samen gaan de dansstudio en Florence bekijken hoe ze de bewoners van Florence danslessen zouden kunnen geven, op een manier die past bij ouderen en op locatie bij Florence.

Barbecue als afsluiting op het Strandwalfestival.
Als afsluiting trokken de vrijwilligers die de dag mede mogelijk maakten en de deelnemers van de organisaties en bedrijven naar het Rijswijkse Bos om gezamenlijk te genieten van een barbecue verzorgd door slagerij Vrijenhoek, gesponsord door Kiwa en Profile project. Het Strandwalfestival ging die avond van start met muzikale optredens en natuurlijk ook door het mooie weer was het een mooie afsluiting van deze 1e maatschappelijke beursvloer in Rijswijk.

Bouw Harbour Village van start


Met het slaan van de laatste paal is de bouw van Harbour Village, de Rijswijkse haven, van start gegaan. Fase 2 van het project wordt nu als eerste gebouwd, de verkoop was hier zeer succesvol. De kopers waren er getuige van hoe wethouder Rene van Hemert in een hagel witte jas de het hijblok liet ‘vallen’. Info: www.harbour-village.nlFietsbrug in gebruik


De fietsbrug over de ‘de Vliet’ is in gebruik gekomen. Vanuit de Plaspoelpolder kan men via deze fietsbrug direct in de richting van Ypenburg fietsen. Geen omweg via de Hoornbrug.
De Broekpolder heeft met deze fietsbrug nu ook een directe verbinding met de Plaspoelpolder. In de volksmond wordt de brug, vanwege zijn vormgeving, al de kleine Erasmusbrug genoemd.Start nieuwbouw Europees Octrooibureau


Op woensdag 25 juni heeft premier Rutte met de onthulling van een steen de start geven voor de bouw van het nieuw kantoor voor het EOB. De nieuwbouw bestaat uit een geheel uit glas opgetrokken 80.000 m² groot kantoorgebouw. Op de plek waar de vlaggen uit de 38 aangesloten landen hebben gestaan wordt de nieuwbouw gerealiseerd. De vlaggen zijn inmiddels verplaatst naar de hoek van de Diepenhorstlaan. Onder toeziend oog van burgemeester Michel Bezuijen wordt de steen onthult door Mark Rutten en Benoit Battistelli, president van het EOB. De hoofdvestiging van het EOB is in München, Het EOB telt ruim 7.000 medewerkers, waarvan ruim 2.800 in Rijswijk. De oplevering is in 2017.Papier Biënnale Museum Rijswijk 2014


Van 14 juni tot 26 oktober
Al twintig jaar organiseert Museum Rijswijk de Papierbiënnale. en toonden meer dan 200 kunstenaars hun kunnen, met als gemeenschappelijk element: papier.
Papier is dienstig als drager van schetsen en gedachten, beschermer van vluchtige invallen. Steeds vaker inspireert papier zelf en wordt het hoofdonderwerp van een kunstwerk: boodschap en materiaal zijn onlosmakelijk verbonden. Kunstenaars kiezen er bewust voor om zelf met vezels en water papier te maken of bewerken juist bestaand papier door het te kreukelen, vouwen, snijden, knippen, scheuren, samen te persen of opnieuw te verpulpen. Informatie: Anne Kloosterboer a.kloosterboer@museumrijswijk.nlSchoon, heel en veilig in ons aller belang


U vindt het toch ook van belang dat de omgeving van uw locatie schoon, heel en veilig is?

Op 1 januari 2015 zal een nieuwe experimentenwet BIZ van kracht worden en hebben we de mogelijkheid om voor de bedrijventerreinen in Rijswijk een BIZ in het leven te roepen. De initiatiefnemers BBR en CBBR peilen leden en deelnemers, of de bereidheid bestaat aan een BIZ deel te nemen. Bij de invoering van een BIZ zal de continuïteit van de collectieve beveiliging (sinds 1994) gewaarborgd blijven en kunnen de kosten (doordat elke ondernemer daar een bescheiden bijdrage aan zal leveren) zo beperkt mogelijk blijven.

Meer informatie leest u in de brief die u van ons heeft ontvangen. U kunt hier reageren of uw reactie geven op bbrrijswijk@planet.nl